Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 2006-2009‎ > ‎

Närkontakt i Norrtälje

I UFO-aktuellt nr 1, 2008 presenterade Tobias Lindgren kortfattat ett märkligt kontaktfall som kommit in till rapportcentralen. En man hade vi två tillfällen, 20 och 21 januari 2008, observerat en tefatsformad farkost strax utanför Norrtälje och kontaktats av varelserna ombord. Jag ringde upp mannen för att försöka göra en utförligare utredning men det visade sig inte vara så lätt.

 

Miguel (pseudonym) är född i Honduras och kom till Sverige 1988. Han är i dag 47 år, har fru och fyra barn. Strax före 18.00 den 20 januari 2008 kommer Miguel åkande i sin bil cirka fem kilometer öster om Norrtälje, på den södra sidan om Norrtäljeviken. Plötsligt dyker ett mycket skarpt ljus upp. Det lyser upp vägen och skogen bredvid. Ljuset är en kombination av gult-vitt-blått och rör sig snabbt. Miguel undrar om det kan komma från en helikopter. Han stannar bilen och kliver ur men då har ljuset redan försvunnit.
 

Foto och teckning: Miguel 

 
Miguel kliver in i bilen igen och när han satt sig till rätta hör han en röst i huvudet sig som beordrar honom att köra. Det är inte som en vanlig röst men någon form av kommunikation. Rösten säger ”kör till vänster” och senare ”fortsätt”. Efter ett par kilometer är han framme vid en plats intill Norrtäljeviken och parkerar där. Efter att ha stått ett par minuter bredvid bilen hör Miguel ett surrande ljud som från en generator. Han tittar upp och får syn på ett tefatsformat föremål med ett ljus i mitten. Färgen på farkosten liknar aluminium eller silver. Han blir rädd och säger till sig själv: ett flygande tefat, det är inte möjligt - Gud hjälp mig!
 

Foto och teckning: Miguel 

 
Ett ljus kommer från farkostens underdel och riktas mot marken. I ljusstrålen flyter en varelse ner och närmar sig bilen. Varelsen stannar på 8-10 meters avstånd samtidigt som ljusstrålen dras tillbaka in i farkosten. Miguel vill springa därifrån eller kasta sig in i bilen igen men han är på något sätt paralyserad. Varelsen kommer närmare och betraktar Miguel med stora mörka, sneda ögon. Längden är 140-150 centimeter. Den har stort huvud med hög panna och långa smala armar med fyra fingrar. Det syns också en ”sak” i mitten av pannan. Någon näsa syns inte, bara två små hål och inte heller några öron. Varelsen är hårlös, saknar könsorgan och är helt naken. Fötterna påminner om en ankas.

 

”Var inte rädd jag skall inte skada dig” säger varelsen med en mansröst på perfekt spanska och läggar handen på Miguels axel. Handen känns mycket hård. Följande konversation utspinner sig:

Miguel: Herre Gud, vem är du? Är du Gud eller en ängel?

Varelsen: Vi är varken Gud eller änglar. Mitt namn är Horos och jag kommer från Reticulum 4, en planet väldigt långt från jorden. För länge sedan blev du utvald för att lära känna oss. Några av dina förfäder hade kontakt med oss och nu är tiden inne att förmedla ett budskap till mänskligheten. Du kan inte nå hela världen men en stor grupp och sedan sprids det vidare. Det finns redan människor som har förberetts för att hjälpa dig och med deras hjälp kan du föra ut budskapet.
 

Teckning: Miguel 

 
Miguel frågar om han får röra vid varelsen. ”Horos” svarar ja och Miguel rör varelsens arm. Den är lite varm och känns som hårt kött utan skelett. Miguel frågar också om han kan få åka med i farkosten men det går inte. Varelsen förklarar att de kommer att stå i kontakt i fortsättningen och också skydda och hjälpa på olika sätt. Efter ett cirka tjugo minuter långt samtal får Miguel order att komma tillbaka till samma plats dagen efter klockan 15.00. Farkosten har ej synts till under pratstunden men den dyker upp igen och ljusstrålen riktas mot marken varvid varelsen flyter upp på samma sätt som den kom ned. Farkosten försvinner sedan blixtsnabbt, som när man släcker ljuset.

 

När Miguel kommer hem är han mycket skärrad och ringer psykakuten. Vad han får för svar har inte framkommit. Han har svårt att sova på natten.

 

Dagen efter, den 21 januari, återvänder Miguel till den avtalade platsen klockan 15.00. Nu ser han samma farkost komma upp ur vattnet i Norrtäljeviken. Tre varelser närmar sig och tycks gå en bit ovanpå vattnet. Den här gången sker ett lugnare samtal. De två nya varelserna introducerar sig som Ziros och Andrak. Andrak är något kortare än de andra två.
 

Foto och teckning: Miguel 

 
Miguel får reda på att varelserna kom till jorden från Reticuli 4 för flera tusen år sedan men bor här på jorden i hemliga baser under havet och i berg. Dom vill hjälpa oss och bistår forskare på olika sätt. Tidigare har de hjälpt Isaac Newton och Albert Einstein. Något mycket viktigt kommer att hända inom medicin och fysik år 2012. Efter 2020 blir det mycket öppen kontakt med rymdmänniskor. Vi måste förbereda oss. De känner väl till Miguel och hade kontakt med hans anförvanter för mycket länge sedan. De har också kontaktat flera andra i Sverige. Varelserna vill att Miguel skall kontakta kyrkoledare och berätta att rymdvarelserna är här. Han får också information om att det finns andra utomjordiska grupper som besöker jorden från olika planeter. En del rymdvarelser kommer hit och dödar djur och gör experiment med människor.

 

Konversationen med de tre varelserna fortsätter en lång stund. De talar om situationen på jorden, om deras arbete både i forntiden och idag, om livet på andra planeter, liv och död, Gud och många andra ämnen. Därefter försvinner varelserna på samma sätt som de kommit och farkosten försvinner i vattnet. Vid den andra kontakten hade Miguel en kamera med sig och tog flera bilder. Men de blev ”konstiga” förutom själv platsen för händelsen. Huruvida han försökte fotografera varelserna har inte framkommit.

 

Den 22 januari 2008, dagen efter andra kontakten, ringer Miguel UFO-Sveriges rapportcentral och redogör kortfallet för händelseförloppet för Tobias Lindgren som sammanfattar fallet i UFO-aktuellt. Jag ringer upp Miguel den 3 februari för att få ytterligare upplysningar. Kommunikationen blir ganska haltande eftersom Miguel har svårt med svenska språket och mycket av det han säger förblir oklart. Han är nervös och orolig över det som hänt honom och verkar ärligt undrande hur han skall handskas med sin situation. Miguel vet inget om ufo och har aldrig varit intresserad av ämnet. Möjligtvis läst något för länge sedan. Han upplever sig ha telepatisk kontakt med varelserna nu men tror sig även ha hört deras röst tidigare.

 

Dagen efter vårt samtal skall Miguel träffa en psykolog. Han vill uppenbarligen ha hjälp från något håll att bedöma sina upplevelser. Frågar mig om han skall ringa polisen för att höra om någon mer sett farkosten. Jag förklarar att det måste han bestämma själv. Miguel berättar också att han nu är sjukskriven. Tidigare hade han ett dataföretag men det gick inte bra. Han har också en tid arbetat som pastor inom en baptistförsamling och har planer på att resa till USA eventuellt för någon pastorsutbildning.

 

Den 4 februari skickar Miguel mig en kort skriftlig redogörelse för sina upplevelser. Den är skriven på spanska och översatt till engelska med ett översättningsprogram vilket gör redogörelsen mycket oklar. Han skickar också flera foton från platsen och teckningar av farkosten och varelserna. Jag ringer upp honom igen den 5 februari och han är mycket tacksam för att jag tar mig tid att lyssna på honom. Miguel berättar att han sover dåligt och har åkt ut till platsen för kontakten flera gånger men inget mer har hänt vid sjön. Han är orolig och osäker på vad han skall göra i sin situation. Vill ha mina råd om han skall gå ut offentligt och berätta om kontakten som varelserna sagt. Jag försöker få honom att ta det lugnt, tänka efter och själv bestämma hur han skall handla. Jag föreslår honom att ta med kamera och bandspelare vid nästa kontakt.

 

Miguel berättar att han natten innan vårt samtal fick ett telepatiskt meddelande från rymdmänniskorna. De visste vem jag (HB) var och att jag vet mycket om ufo. Miguel är glad för mitt stöd och vi diskuterar vilka frågor han skall ställa till varelserna vid nästa kontakt. Jag ber honom bland annat fråga om han kan få namnen på de andra i Sverige de kontaktat. Han har inte kontaktat polisen igen och inte heller psykologen i Norrtälje. ”Det är för mycket nu” avslutar Miguel.

 

Den 9 februari ringer jag åter upp Miguel. Han har varit i kontakt med polisen för att höra om det rapporterats något ovanligt den 20 och 21 januari men ingen rapport har kommit in till polisen. Han har även varit i kontakt med Arlanda och någon enhet inom försvaret men där kände ingen till någon händelse. Miguel är nu betydligt lugnare och sover bättre. Han är nu mycket motiverad att sprida rymdvarelsernas budskap och funderar på hur han skall nå kyrkliga ledare bland annat inom katolska kyrkan. Kyrkan måste förbereda allmänheten på kommande kontakter, menar Miguel.

 

Efter samtalet den 9 februari har vi några sporadiska kontakter men sedan blir det helt tyst. Inga svar på mejl och telefonnumret är bortkopplat. Den 18 april får jag till slut ett mejl där Miguel berättar att han åkt till USA den 25 mars och befinner sig i Washington (sannolikt staden). Han mår bra och har fått telepatiska meddelanden från Horos att han måste skriva och berätta om sina upplevelser. Miguel vill ha hjälp med kontakter inom uforörelsen i USA. Efter detta mejl har jag inte fått någon ytterligare kontakt med Miguel. Jag har försökt spåra honom men vet inte om han befinner sig i Sverige eller USA. Han svarar ej på sin tidigare mejladress. Det är naturligtvis lite frustrerande att inte komma vidare med detta ovanliga ufofall. Jag hoppas få återknyta kontakten med Miguel framöver och kunna göra en ordentlig intervju både i hans hem och på platsen vid Norrtäljeviken.

 

Det är svårt att med så lite data göra en bedömning av detta kontaktfall. Det följer mönstret från andra liknande händelser i andra länder. Intressant är att varelserna hävdar att de sedan långt tillbaka bor på jorden i hemliga baser. Deras ursprung Reticuli 4 ger associationer till andra fall inom ufologin. Bland annat påstod ufologen Marjorie Fish att den stjärnkarta Betty Hill såg när hon och maken togs ombord på en främmande farkost 1961 visar att varelserna kom från Zeta Reticuli. Samma ursprung finns också med i den kontroversiella Bob Lazars berättelser om sina år på Area 51 i USA. Zeta Reticuli är ett binärt solsystem som ligger cirka 39 ljusår från jorden. Det ligger i stjärnbilden Reticulum – Rombiska nätet - som bara kan ses från södra halvklotet.

 

I många kontaktfall presenterar sig varelserna med namn från gammal mytologi eller religion. Så också här där den första varelsen kallar sig Horos. Horus var en himmelsgud i den egyptiska mytologin och avbildas som en man med falkhuvud. Den amerikanske ufologen John Keel påpekar i sin bok Operation Trojan Horse (kapitlet The Cosmic Jokers) att ufonauter ofta tar namn från gamla änglar och demoner. Han kallar företeelsen the name game – namnleken. Förhoppningsvis kommer Miguel att komma tillbaka till Sverige. Jag ser i så fall fram emot att få göra en fördjupad undersökning av hela historien. Till dess står fallet kvar som ännu ett i raden av märkliga upplevelser som inte fått sin förklaring.
 
Håkan Blomqvist
(Publicerad i UFO-Aktuellt nr. 4, 2008)
Comments