Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 1976-1980‎ > ‎

Svenska UFO-tidskrifter

Under årens lopp har flera, både enskilda och grupper, försökt sig på att starta och utveckla UFO-tidskrifter i Sverige. För det mesta har det rört sig om tillfälliga stjärnskott. När den första tidens entusiasm lagt sig och det som återstår är brist på tid, pengar och medarbetare har resultatet allt som oftast blivit att publikationen förpassats till idéernas värld. Den första egentliga UFO-tidskriften var Tellus, utgiven av Malmö Interplanetariska Sällskap (MIS), som kom med sitt första nummer redan 1961 och sedan återkommit då och då under olika namn. Ifologiska sällskapet publicerade mellan 1962 och 1965 sammanlagt 14 utgåvor av sin tidskrift Tid och rum. För övrigt var 60-talet en tämligen lugn period i tidskrifthänseende.

Men 1969-70 började det röra sig i det ufologiska Sverige, kanske mycket som ett resultat av de intensiva observationsvågorna 1965-68. UFO-Sverige och GIOFF skapades och därmed fick vi också UFO-Information och GICOFF-Information som till både innehåll och layout var unika för svensk ufologi. I sammanhanget bör man också nämna Thor-Leif Dahnielsons Kosmisk Bulletin, vilken hade Adamski som ledstjärna. Sammanlagt 10 nummer hann utkomma innan den saligen avsomnade 1970.

UFO-Sveriges arbete med att starta lokala UFO-grupper har resulterat i att en mängd små medlemsblad dykt upp under åren. Men någon ny fristående tidskrift blev det först i och med AFU:s bildande 1973, då Anders Liljegrens Ufologen blev AFU:s organ. Mellan 1972-74 orkade vi med 14 utgåvor innan vi insåg att vi ville tackla UFO-problemet på ett annat sätt. Resultatet blev ett arkiv och bibliotek samt Nyhetsbladet från och med 1975.

Annars var bara Borgny Tingstedt som med sin UFO-rapport 1973 sökte skapa en fungerande UFO-tidskift. Uteblivna prenumeranter och följaktligen dålig ekonomi, blev tidskriftens fall 1977. Borgny slog ihop sina påsar med GICOFF-Information men inte heller det har kunnat rädda någon av publikationerna och GICOFF har bekant aviserat ett sista nummer av tidningen.

I ingången till 80-talet är det således bara UFO-Information och Nyhetsbladet som återstår. Jag räknar då inte med Intern UFO-Sverige-Information eftersom den endast är till för organisationens aktiva grupper och medarbetare. Måhända kan något av de lokala UFO-föreningarnas medlemsblad utvecklas till egentliga tidskrifter. För närvarande är det fem lokalgrupper som publicerar egna blad: UFO-nytt (från Västerbergslagens UFO-förening), Se upp (Västerås tvärvetenskapliga förening), Saturnus(Sala amatörförening för tvärvetenskap), UFO-nytt (Kalmar Ölands UFO-förening) samt UFO-raden, utgiven av UFO-Sundsvall. Tyvärr är det mest "fuskverk" i den bemärkelsen att de nästan uteslutande består av taget andrahandsmaterial, ofta helt enkelt direkt avkopierade artiklar och pressklipp.

Undantaget skulle då vara UFO-raden som ofta brukar innehålla en del egenproducerat material. Kreativitet skall naturligtvis uppmuntras och det är ju glädjande att se att UFO-intresset hålls vid liv men personligen, och i enlighet med AFU:s policy, skulle jag hellre se en mera forskningsmässig inriktning hos våra lokala förmågor. Någon anledning att misströsta finns det dock inte. Svensk ufologi har tagit ett avgörande steg framåt det senaste decenniet och den som nu ger sig i leken har en betydligt bättre utgångspunkt än vad undertecknad och andra hade för tio år sedan.

Håkan Blomqvist
(Publicerad i AFU nyhetsblad nr. 17, okt-dec 1979)
Comments