Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 1976-1980‎ > ‎

John Michell & Robert J M Richard: Phenomena, a book of wonders

Saliga är de som se, men ändå tvivla

 

Under 70-talet har intresset för forteana ökat kraftigt. Det har vuxit upp en stark rörelse med egna kongresser och tidskrifter av tämligen hög kvalitet. Gränsen mellan ufologi och forteana är också på väg att försvinna i och med de senaste årens utveckling på ufoområet och många ufologer kan i dag ges beteckningen forteaner. Robert J M Richard är ett känt namn inom engelsk forteana. Han ger sedan några år ut tidskriften Fortean Times, av många betraktad som den ledande på området. Tillsammans med John Michell har han sammanställt vad man närmast får kalla ett forteanskt uppslagsverk. Här finner man allt från fall av grodor från himlen till snömannen. Bildmaterialet är enastående och gör boken lättläst och trevlig.
 

 

Men det är inte bara fråga om en lösa-rykten-bok. Alla händelser är försedda med ordentliga källor. Ett i mitt tycke stort plus är att författarna också har med ett kapitel där de försöker presentera en ideologi eller världsåskådning där dessa fenomen inte ”glöms bort”, utan kan passa in. Vetenskapen har med sin ”mentala imperialism” uteslutit eller förnekat allt som inte passar i deras lilla äggskalsmedvetande. En världsåskådning måste bygga på observationer av verkligheten där man inte utelämnar något fenomen därför att det inte stämmer med en teori.

 

Fenomenalism, vill författarna kalla sin syn på världen. ”Som fenomenologer accepterar vi allt, tror inte fanatiskt på något, vi förklarar inte. De teorier vi framför är trevande och tillfälliga. Vårt studieområde är den mänskliga erfarenhetens innehåll, saker som händer, eller påstås hända. Speciellt intresserar vi oss för den typ av märkliga fenomen, vilkas existens ligger någonstans mittemellan den hårda, fysiska verkligheten och drömmarnas psykologiska realitet.”

 

Man skiljer på tre typer av verklighet: hård (fysisk), psykologiskt och fenomenologisk, vilka står i ett aktivt samband och går i varandra. Vilka slutsatser kan man då dra av alla de fenomen som en fortean studerar: ufos, apparationer, snömän, monster, småfolk, ESP-upplevelser etc? Michell och Richard presenterar följande teori: ”Från de bevis som samlats i denna bok föreslår vi att det finns principer eller aktiva krafter i naturen vilka vetenskapen hittills ignorerat, därför att de inte helt faller inom ramen för de fysiska lagar de studerar.”

 

Det är på tiden att forteanafenomen ordentligt undersöks och klassificeras. Michell och Richards bok är ett steg i rätt riktning.

 

John Michell & Robert J M Richard. Phenomena, a book of wonders.

London 1977, 128 s. ill.
 
Håkan Blomqvist
(Publicerad i AFU Nyhetsblad nr. 11, juli-dec. 1977)

Comments