Håkan Blomqvist‎ > ‎Artiklar‎ > ‎Artiklar 1976-1980‎ > ‎

Stephen Jenkins: The undiscovered country

Okänt land

För några år sedan var det högst ovanligt med böcker som behandlade ufoproblemet ur psykologiska eller ockulta synpunkter. Men trenden har vänt och nu synes det nästa vara inne at räkna sig till den nya ufologins företrädare. Ett av de senaste tillskotten till denna bokflora är The undiscovered country av Stephen Jenkins. Som ufolog har författaren en tämligen ovanlig utgångspunkt i sin kännedom om orientaliska språk och religioner. Han studerade under en tid tantra och buddhism i Gan-dan-klostret i Mongoliet.
 

 

Med denna bakgrund är det väl nästan oundvikligt att tolkningen av ufofenomenet inte rör sig i de vanliga banorna. Som vanligt, får man säga, ligger Keels och Vallees argumentation i botten. Besökarna tillhör inte vårt fysiska universum utan befinner sig i en annan tid-rum-dimension. De är påfallande lika de väsen som med andra referensramar beskrivs som änglar, demoner, småfolk etc. Allt detta har sagt förut och på ett betydligt klarare och mera övertygande sätt. Författaren har en tröttsam tendens att aldrig komma till saken och man får hela tiden intrycket av en falsk försiktighet i uttalandena.

 

Men trots bristerna finns det en del intressant material bl a undersökningar och personliga upplevelser i samband med s k ley-lines. Teorin är i stort sett identisk med den som framförts av Aimé Michel i Flying saucers and the straight-line mystery och Bruce Cathie i Harmonic 33 och Harmonic 695. Tefaten följer ett system av naturliga kraftlinjer i jorden. Där två eller flera av dessa linjer korsar varandra uppstår kraftcentra eller fönsterområden som Keel benämner dem. Där kan tefaten och andra väsen ”komma igenom”.

 

I England är intresset för ley-lines mycket stort och det finns till och med en specialtidskrift, The Ley hunter. Som författaren konstaterar går dessa linjer ofta genom gamla kyrkor, kultplatser, källor och områden där det påstås spöka. Han besöker flera av dem och upplever olika typer av fenomen, huvudsakligen av psykisk natur. Fotografier över platserna visar ofta upp väsen och formationer som ej observerades under fotograferingen. Att ufos ofta uppträder i närheten av gamla kultplatser har vi också kunnat notera här i Sverige. Forskningen kring dessa ting är ännu i sin linda men ämnet är tillräckligt intressant för att fordra undersökningar.

 

Stephen Jenkins. The undiscovered country – adventures into other dimensions

Neville Spearman, Jersey 1976

Inb. 240 s. ill.
 
Håkan Blomqvist
(PUblicerad i AFU Nyhetsblad nr. 12, jan-mars 1978)

 

Comments