Håkan Blomqvist

 
 
Jag är värmlänning och född i den vackra staden Karlstad - solens stad. Utrustad med värmlänningens fantasifulla temperament och en existentiell nyfikenhet fascineras jag av både litteratur och tillvarons gåtfulla sidor. Familjen består av min fru Margaretha samt de två katterna Puzzel och Samson. Före min pension 2016 arbetade jag som bibliotekarie på Norrköpings stadsbibliotek. Jag är även, sedan många år, intresserad av den teosofiska/esoteriska traditionen och litteraturen. 

På min webbsida samlar jag artiklar, intervjuer, recensioner, debattinlägg med mera som jag skrivit i olika tidningar och tidskrifter sedan 1973. Jag har huvudsakligen valt ut artiklar inom ämnena UFO, paranormala fenomen och esoterik. Detta är alltså ingen fullständig bibliografi. Materialet är kronologisk ordnat men du kan också söka på enskilda sökord i rutan ovan till höger. Vänligen respektera min copyright till allt material på webbsidan, men du får gärna länka till artiklar jag skrivit. 
 
Du kan också läsa min blogg där jag skriver om UFO, paranormala fenomen och esoterik.. Har du kommentarer eller nya data om något jag skriver om når du mig på e-post: hakan1952@gmail.com


UFO-frågan och vår världsbild
Varken traditionell, materialistisk och reduktionistisk vetenskap eller ortodox religion har några trovärdiga eller intellektuellt hållbara svar när det gäller UFO och paranormala fenomen, vilka tydligt visar på existensen av ett multiversum ännu ej känt av vetenskapen. Om det finns ett multiversum befolkat av medvetna och intelligenta väsen måste det också finnas möjlighet till säker kunskap om dessa världar, en vetenskap eller kunskap om den större verkligheten. Det gör det rimligt att anta existensen av forskare inom multiversum eller väktare av kunskap ännu ej erkänd och bekräftad av dagens vetenskap. Detta är den ståndpunkt som framhålls inom den Esoteriska Traditionen eller den Uråldriga Visdomen. Efter mer än 40 års studier och undersökningar har jag funnit den esoteriska världsbilden såsom formulerad av bland andra Helena Blavatsky, Alice Bailey och Henry T. Laurency vara det intellektuellt mest intressanta och välformulerade paradigmet att använda som arbetshypotes vid undersökning av UFO och paranormala fenomen. Esoteriken representerar en tredje väg mellan materialism och religion. 


Esotericism as a working hypothesis for a science of the multiverse
Neither reductionist materialism nor orthodox religion has any tenable answers when faced with UFO and paranormal phenomena which clearly indicate a multiverse reality. If there is a multiverse inhabited by various sentient beings of different evolution and intelligence there must also be a science of the multiverse. Which implies that it is reasonable to assume the existence of "scientists" of the multiverse or custodians of knowledge not discovered by mainstream science. This is the position maintained by The Esoteric Tradition or The Ancient Wisdom. I have found the esoteric worldview formulated by a.o. Helena Blavatsky, Alice Bailey and Henry T. Laurency the intellectually most interesting alternative paradigm to be used as a working hypothesis when dealing with UFO and paranormal phenomena. It represents a third way worldview between materialism och religion.

For English readers
On this website there are some articles in English. By writing the word English in the search engine at the upper right corner a list of these articles will be presented. Since April 2013 all my blog entries have been written in English.


"... the history of ufology should be placed within an esoteric context. The UFO problem, the question of parapsychology, are central to this business. Looking for the solution isn´t just a scientific project, it´s a quest, an initiation, an enigma like that of the Sphinx..."
Jacques Vallee, Forbidden Science II
 
Jag är författare till UFO - i myt och verklighet (1993), Främlingar på vår jord. Ufokontakter i Sverige (2009), båda utgivna på Parthenon förlag. En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970 - 2010 är utgiven av UFO-Sverige. Gudarna återvänder. Ufo och den esoteriska traditionen är utgiven på Nomen förlag. Min senaste bok Esotericism and UFO Research kan laddas ner som fri pdf på min blogg. De flesta av mina böcker finns att köpa från AFU shop.