Concepten‎ > ‎2.Structuur‎ > ‎

Mechanistische structuur

Een mechanistische organisatie heeft de volgende kenmerken:
  • Organistatie structuur (deze is hiërarchisch van aard)
  • Taakverdeling (iedereen heeft zijn/haar eigen taak)
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden (duidelijk vastgelegd welke moeten worden nageleeft)
  • Gezag (via hiërarchische verhoudingen)
  • Besluitvorming (gecentraliseerd met een minimum aan advies van ondergeschikten)
  • Samenwerking en communicatie (beperkte informatiestroom via eenrichtingsverkeer top-down, samenwerking tussen ondergeschikten gaat via de hiërarchische lijn)
  • Wijze van opereren (uniform en beperkt)
  • aanpassingsgezindheid (terughoudend in het invoeren van nieuwe principes, de oude principes voldoen tenslotte)

Kortom: Het is een rigide organisatieontwerp dat strak wordt beheerd d.m.v. veel specialisatie, strakke taakgroepering, duidelijke hiërarchie, kleine span of control, centralisatie en veel formalisering.

Bron: Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management.
Bron: Organisatiestructuur en -ontwerp

Comments