Concepten‎ > ‎3.Samenwerking‎ > ‎

Werkintrinsieke motivatie, werkextrinsieke motivatie

Werkintrinsieke motivatie heeft betrekking op het werk zelf. Mensen die werkintrinsiek gemotiveerd zijn, zien hun werk als een uitdaging. Werkextrinsieke motivatie gaat het niet om het werk zelf. Het gaat hierbij om zaken rond het werk. Zoals werkomstandigheden.

"Herzberg (1966) maakt een onderscheid tussen werkextrinsieke hygiënische factoren zoals veiligheid, primaire arbeidsvoorwaarden en afwezigheid van vuil, en werkintrinsieke factoren zoals de mogelijkheid om te presteren, erkenning in het werk, verantwoordelijkheid en de kans om vooruit te komen. Per definitie geldt voor een hygiënische factor dat afwezigheid (deprivatie, een tekort) daarvan leidt tot dissatisfactie en dat bevrediging leidt tot een neutrale toestand van verzadiging en voldaanheid (‘fat and happy’). Voor een werkintrinsieke factor geldt dat afwezigheid leidt tot een neutrale toestand en dat aanwezigheid leidt tot de motivatie om te presteren. Is de prestatie eenmaal neergezet, dan is dat op zichzelf al voldoende voor  satisfactie, onafhankelijk van een eventuele extrinsieke beloning. Werkintrinsieke motivatoren leiden tot intrinsieke motivatie: het (verrich­ten van het) werk is op zichzelf al motiverend. Omdat sommige taken van zichzelf intrinsiek motiverend zijn, onafhankelijk van aan het werk gekoppelde extrinsieke doeleinden of beloningen, zijn werkintrinsieke motivatoren belangrijke aangrijpingspunten voor prestatiemanagement. De vraag is nu hoe intrinsieke motivatie bevorderd kan worden?"
 
Bron:
Marcus en van Dam, Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management, Noordhoff uitgevers BV,  2009, 978-90-01-76665-8

Prestatiemanagement van commitment: kan dat? Prof. dr. P.G.W. Jansen en dr. A.A. de Waal MBA , Gepubliceerd in Bedrijfskunde, jaargang 74, 2002, no. 4Comments