Hinder? Melden!


Alles over het melden hinder Eindhoven Airport

Wij als omwonenden van Eindhoven Airport ervaren dagelijks de gevolgen van een vliegveld annex luchthaven in de spreekwoordelijke achtertuin. De overlast is soms buiten proporties. Maar het is onlangs eenvoudiger geworden om hinder te melden. We zetten de mogelijkheden op een rij. Verder is het belangrijk om te weten dat meldingen bij sommige instanties niet meetellen in de statistieken. De statistieken zijn belangrijk omdat, net als in 2015, van tijd tot tijd de balans wordt opgemaakt over de hinder beleving rond Eindhoven Airport.

Er bestaan twee kanalen om hinder te melden, namelijk telefonisch en via Internet. De  telefoonnummers zijn van Defensie en het Internetformulier van Eindhoven Airport, maar u kunt via beide kanalen zowel militaire als civiele vliegtuigen melden. De twee kanalen zullen in de toekomst samengevoegd worden.

Internet:

Het meldingsformulier is te vinden via www.samenopdehoogte.nl. In de rubriek ‘Direct naar’, links van de foto, selecteer  ‘Melding indienen’ 
De directe link naar dit formulier is:  https://complaints.bksv.com/ein?locale=nl_NL
Vul het formulier in en registreer de melding.

Er is ook een grafische omgeving WebTrak voor het zoeken van een vliegtuig, eveneens te vinden via www.samenopdehoogte.nl  in de rubriek ‘Direct naar’, links van de foto, selecteer ‘Vliegverkeer bekijken’. Let wel, hierin zoekt u tevergeefs de Militaire vliegtuigen , deze worden (nog steeds) gefilterd. 
Via  WebTrak komt u uiteindelijk bij het bovenstaande meldingsformulier maar dat bevat dan meer specifieke informatie over vliegtuig, datum en tijd. De directe link is http://webtrak.bksv.com/ein  

Telefonisch:

Een melding via internet is aan te bevelen. Wilt u telefonisch melden, bel 040-2896144 en spreek uw hinder melding in op het antwoordapparaat, en vermeld:  Naam,  adres,  postcode,  woonplaats,  datum en tijdstip van de hinder en optioneel uw  telefoonnummer. Spreekt u liever iemand persoonlijk, bel dan 040-2896133, u heeft dezelfde gegevens nodig.

Nu is gebleken dat hinder meldingen bij gemeente, provincie en Eindhoven Airport niet in de relevante statistieken terecht  komen. Dus zorg dat uw melding via een van de hier vermelde opties wordt gedaan.  Meldingen moeten binnen 7 dagen worden gedaan.
Vermeldenswaardig is ook dat bij meer dan 25 meldingen per kwartaal per adres de status ‘structurele klager’ wordt toegekend. Deze meldingen worden niet onderzocht, maar tellen wel mee.

Ten slotte, neem de moeite om hinder te melden het is de moeite waard!Het nieuwe meldingssysteem dat sinds 27 mei 2013 in de lucht is, kent (nog) de nodige gebreken,