Home

WAARSCHUWING!

De 10gebodenvoorEA site wordt niet meer actief beheerd. Onze activiteiten zijn verder gegaan als onderdeel van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Wilt u de BVM2 steunen, wordt ook supporter via:  https://bvm2.nl/supporter/

 

Zo'n 4700 mensen uit de regio Eindhoven ondertekenden de onderstaande 10 geboden voor Eindhoven Airport.

Anderen beseffen nog niet welke lawaai overlast en andere milieuoverlast hen boven het hoofd hangt.

Vliegen is een smerige bedrijvigheid als je in een regio met een vliegveld leeft.

De 10 geboden voor Eindhoven Airport

Het initiatief voor dit manifest is oorspronkelijk begonnen door  BMF, BOW, GL, CDA Veldhoven, SP en Trefpunt Groen Eindhoven

Natuurlijk  wordt het verder gedragen door de vele ondertekenaars.

De ondersteuners van het eerste uur:

Wat leeft er bij de burgers en ondertekenaars:

Ik woon in de Gentiaan Noord in Son en heb de afgelopen jaren moeten constateren dat de overlast (geluid en stof) tot een onaanvaardbaar niveau is gestegen. Daarnaast ben ik verbaasd over de planologische blunders die er in Son gemaakt worden door het situeren van 300 woningen in de Soniusdriehoek en ± 3000 woningen in de nieuwe Soniuswijk, beiden recht onder de aanvliegroute van Welschap.

Woon aan de Heikantsebaan. Aantal vluchten is sterk toegenomen, waarvan vele te snel afbuigen richting Oerle, met bijbehorende geluidsoverlast. De vervuiling (fijnstof,uitlaatgassen)is hierdoor tevens sterk toegenomen. De startvoorbereiding is vaak langdurig met veel herrie. M.a.w. wij vinden het huidige gebruik qua overlast meer dan genoeg.

De hoeveelheid fijnstof in de omgeving van Eindhoven is groot. We gaan vaak naar Zeeland - omdat we het hier te benauwd hebben (astmatische bronchitis). Worden we nu gedwongen te gaan verhuizen? Wegen de goedkope korte vliegreizen zwaarder dan de gezondheid van (een deel van) de bevolking???

Ik woon praktisch onder de vliegroute. Dat Eindhoven Brainport over goede internationale verbindingen moet beschikken kan ik mij indenken. Eindhoven Airport kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Wat een uitbreiding van vakantievluchten toevoegt aan deze functie ontgaat mij.

Volgens mij zijn de 10 geboden zijn goed gewogen, gisteren kwam een AWACS over Blixembosch gevlogen!!

Tijdens de voorlichting betreffende de effecten van de baan-draaiing is indertijd de garantie gegeven dat Welschap een zuiver regionale luchthaven zou blijven.De nieuwe plannen zijn de zoveelste schending van deze toezegging.

De gezondheid van de hele regio wordt ondergeschikt gemaakt aan de economische belangen van een aantal chartermaatschappijen. Wat zijn de consequenties voor onze regio? Omzetstijging in de medische sector o.a. longschade, toename stress, afname toerisme, daling huizenprijzen. De economie voor onze regio is niet afhankelijk van Ryan Air en andere charters, al wil men ons anders doen geloven.

Met de huidige economische terugval is het nu wat rustiger in de lucht maar dat gaat natuurlijk straks weer hard de foute kant op. Meer CO2, meer lawaai - minder nachtrust - onacceptabel in een dichtbevolkte omgeving. En dat allemaal voor een paar banen om de toeristenvluchten te ondersteunen - bagagesjouwers - baliepersoneel.... Is dit die hoogwaardige werkgelegenheid die Eindhoven Airport genereert?

Behalve het aandachtvragende geluidoverlast stoten vliegtuigen ook CO2 en fijnstof uit. Uitstoot van fijnstof doet zijn vernietigende werk op de gezondheid pas na langere blootstellingstijd. Met CO2 compensatie lossen we het fijnstof probleem niet op. Wie legt dit uit aan onze kinderen? Dus ook hier blijft het motto 'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome nog altijd springlevend. Genoeg is genoeg.

Ik merk dat er nu al veel meer lawaai-overlast is dan een paar jaar geleden. Daar stoor ik mij ontzettend aan. Als we in de zomer buiten zitten moet je het gesprek staken omdat je elkaar niet kunt verstaan als er weer een vliegtuig overkomt. En dat zijn er geregeld meerdere per uur! Ongeveer boven onze straat wordt de landing ingezet en dat maakt ongelofelijk veel lawaai. Ik hoop dat we door onze krachten te bundelen en door van ons te laten horen een halt kunnen toeroepen aan dit onzinnige plan waar meer mensen last dan profijt van hebben!

Ik ben faliekant tegen uitbreiding van dit onnodige vliegveld. Wij zitten precies in de Delta Amsterdam - Düsseldorf en Brussel. Voor de ene keer per jaar dat mensen op vakantie gaan maakt het een uur vervoer ook

In het verleden kwam zelden vliegverkeer over onze wijk en zeker geen laagvliegend verkeer. In de zomer van 2009 heb ik ervaren wat geluidsoverlast door vliegverkeer betekent. Nog nooit heb ik zoveel geluidsoverlast ondervonden van vliegverkeer als voorbije zomer. Ze kwamen veel vaker en ook veel lager overvliegen dan voorheen. Het overstemt je TV geluid en/of verder praten heeft geen zin. Wanneer dit doemscenario onze dagelijkse toekomst wordt dan wordt het tijd dat we wakker geschud worden.

Ik wordt door de zware vliegtuigen mijn huis uitgebromd. Kinderen kunnen niet in slaap komen door alle omgevingsgeluiden tezamen - vliegtuigen - trein - snelweg! we zitten nu al aan onze maximum taks!

Eindhoven airport als zakelijk vliegveld en met beperkte vakantievluchten oké - maar geen uitbreiding omdat Schiphol dat wil. Heb als vroegere inwoner van Wintelre en Hoogeloon genoeg vliegtuigen laag over zien/horen komen. Hier in Eersel merk ik zelfs de toename. Onze lucht is blijkbaar al de slechtste in Nederland. Genoeg is genoeg.

De legervliegtuigen en helikopters en de tanktoestellen - daar hebben wij erg erg veel last van .De particuliere vliegtuigen wel wat minder maar ook last.Dus geen uitbreiding van Vliegveld Eindhoven

Meer ...