home

Welkom,

Je bent op de website met de stappenplannen verpleegkundige interventies van het HIVSET. Deze stappenplannen zijn tot stand gekomen dankzij de medewerking van de docenten verpleegkunde van het HBO5. Deze stappenplannen zijn bedoeld om je een houvast te bieden op je stage of bij het studeren. Als je eigen docent je een interventie anders aanleert dan beschreven staat in de stappenplannen op deze site, moet je ervan uitgaan dat de methode van je docent de juiste is.

Voor inhoudelijke vragen over de stappenplannen kan je steeds terecht bij je eigen docent.

Voor vragen over de site kan je terecht bij Tinne Van Mechelen.