מבוא

הירידה בשלל הדיג בכינרת

מעובד מתוך: שקדי י., ארצי י., לידר נ. והצופה א. (2013). הירידה בשלל הדיג בכינרת - תוצאה של אי–יציבות המערכת ולא של פעילות הקורמורנים. אקולוגיה וסביבה, 4(1), עמ' 32-37.


הכינרת, אגם המים היחיד בישראל, היא אתר בעל חשיבות רבה עבור תושבי מדינת ישראל. אגם זה מהווה מקור אספקת מי שתייה, אספקת פרנסה לדייגי האגם ואתר נופש ובילוי. בנוסף, מהווה הכינרת מערכת אקולוגית ייחודית המאכלסת מגוון מינים עשיר. מחקרים שונים מצביעים על כך שבעשור האחרון נגרמה פגיעה קשה לחלקי המערכת האקולוגית השונים של הכינרת: פגיעה במרכיבים א-ביוטיים, בעיקר בכמות המים ובאיכותם, ופגיעה במרכיבים הביוטיים, בעיקר בחברות הצמחים ובעלי החיים. כך למשל נפגעה היצרנות הראשונית באגם, כאשר מינים חדשים של אצות פלנקטוניות, חלק מהם רעילים, חדרו לכינרת. גם הדגה מתדרדרת, ומשלל דיג של למעלה מ-2,000 טונות בשנה בשנות ה-90 של המאה ה-20, צנח השלל למאות טונות בשנה בלבד בשנים האחרונות. דייגי הכינרת ואנשי משרד החקלאות מייחסים את צניחת שלל הדיג לפעילות הקורמורן הגדול.

עברו כעת לפעילות הראשונה למאמר זה - הכינרת כמערכת אקולוגית