Welkom !‎ > ‎

Een praatje over een plaatje

Het bijgaande plaatje geeft een aardig inzicht in hoe de werkelijk eruit ziet.

In de eerste plaats heeft alles min of meer dezelfde kleur. Kleuren bestaan in werkelijkheid niet. Er is alleen kleurloze electromagnetische straling, maar kleurloos is moeilijk in een plaatje te verwerken. Het zou dan een leeg plaatje worden.

Aan de ene kant zien we meer dan er is, want kleuren bestaan in werkelijkheid niet en zijn slechts een vertaling van elektromagnetische straling van bepaalde golflengtes door de hersenen.
Aan de andere kant zien we minder dan er is, want er zijn allerlei vormen van straling bijv. radiogolven die de ruimte om ons heen vullen en die we niet waarnemen.

Wat ook opvalt is dat er sprake is van een continu geheel. Er is geen sprake van afgescheiden vormen, maar de vormen rijzen op binnen eenheid. Ook dat is in overeenstemming met wat er werkelijk is. Wij zien scherpe scheidingen tussen vormen, mede omdat we moleculen in gastoestand (de lucht) niet waarnemen. Daarom lijkt het alsof de werkelijkheid bestaat uit massieve vormen gescheiden door leegte, maar gas bestaat uiteraard ook uit moleculen, zij het dat die moleculen wat grotere afstand van elkaar hebben dan stof in vaste toestand.  

Een ander opmerkelijk gegeven is dat de vormen in het plaatje geen massieve indruk maken. De personen in het plaatje lijken wel lichtwezens. Ook dat is conform de werkelijkheid. We nemen massieve, vaste stof waar, maar in werkelijkheid bestaat die niet. Er is slechts een dans van pure energie. De beleving van vaste stof is een illusie van de zintuigen. Licht is elektromagnetische straling van een bepaalde golflengte. Stel dat je met je zintuigen alle straling zou kunnen waarnemen op een pure manier. Dan zou je beseffen dat wij en alles om ons heen opgebouwd zijn uit licht.

Als we zouden kunnen waarnemen wat er echt is dan zouden we zien dat de ervaring van afgescheiden vormen een illusie is. We zien afzonderlijke voorwerpen die gemaakt lijken uit verschillend materiaal, maar in werkelijkheid is het allemaal hetzelfde spul.
Levende lichamen, stoelen, computers, de lucht: op een fundamenteel niveau is het gemaakt van hetzelfde materiaal (energie) en is het een doorlopend continu geheel.

Zowel de zintuigen als de ervaring van een afgescheiden ik zijn door eenheid gemaakt om evolutie mogelijk te maken. Evolutie is immers gebaseerd op de strijd van allen tegen allen. En dat gebeurt alleen als afgescheidenheid wordt ervaren. 

Dus nemen we afgescheidenheid waar en ervaren we afgescheidenheid. Echter dit is een illusie. We nemen niet waar wat er feitelijk is.

Dit inzien is m.i. de kern van spiritualiteit. Het is niet de bedoeling van spiritualiteit om nieuwe illusies te scheppen zoals doorlopend gebeurt in het spirituele wereldje, maar juist om illusies te doorzien.

Zoals Thomas Metzinger zei: Spiritualiteit is weten wat waar is.

Het desbetreffende plaatje heb ik aangetroffen op een site die ging over onsterfelijkheid. Bedoeling was om aan te tonen dat je al onsterfelijk bent. Je bent niet onsterfelijk als afgescheiden vorm, net zo min als een golfje onsterfelijk is.

Wel ben je onsterfelijk als zijnde alles dat is.
Als je dat weet dan zijn discussies over onsterfelijkheid van het fysieke lichaam, vrije wil, reïncarnatie, zielereizen, hoe 'ik' gelukkig kan worden e.d. overbodig geworden.
Al deze zaken vooronderstellen immers een afgescheiden entiteit en die bestaat niet. Als we zouden kunnen zien hoe de werkelijkheid echt is zouden we dat onmiddellijk begrijpen.