Welkom !‎ > ‎

De ervaring van Verlichting

Een tijdje geleden werd in spirituele kring veel aandacht geschonken aan een video van Dr. Bolte Taylor (zie onderaan dit artikel), een hersendeskundige met een achtergrond in spiritualiteit die  vertelde over haar ervaring met een herseninfarct.

Kort gezegd kwam het erop neer dat door de uitschakeling van de analytische linker hersenhelft de rechter hersenhelft dominant werd.

In de  rechterhersenhelft bevinden zich zaken als eenheidservaring, intuïtie, no- mind, synthese e.d.

In de linkerhersenhelft bevinden zich het gevoel van afscheiding, ego, de mind, analytisch vermogen, kunnen rekenen, taal en spraak.

In de huidige cultuur wordt aan de vaardigheden van de linkerhersenhelft veel meer waarde gehecht waardoor volgens de wetten van de evolutie die hersenhelft zich heeft kunnen ontwikkelen.

We leven onder de dominantie van de linker hersenhelft. Ook het onderwijs stimuleert vooral de linkerhersenhelft, waardoor de rechterhersenhelft bijna een 'blinde darm' dreigt te worden.
 
Over verlichting wordt soms heel geheimzinnig en mystiek gedaan, maar in feite is het niets anders dan dat de linkerhersenhelft zijn dominantie verliest.

Dat kan plotseling door een fysiek proces bijv. een herseninfarct. Vele 'verlichten'  hebben het over een verlichtingservaring die met de nodige toeters en bellen gepaard gaat. Eckhart Tolle zegt bijv. dat hij een tijd lang het bewustzijn verloren heeft tijdens die ervaring. Dat zou kunnen wijzen op een lichte herseninfarct (soms gaan die voorbij zonder dat iemand het in de gaten heeft) of een ander proces in de hersenen.Ook epilepsie kan de verschijnselen veroorzaken waar Tolle het over heeft.
J. Krishnamurti bijv. had epilepsische aanvallen.
 
Bij andere 'verlichten' horen we vaak ook over dergelijke spectaculaire ervaringen die doen vermoeden dat er iets op fysiek niveau aan de gang was.
Na een dergelijke ervaring heeft de analytische linker hersenhelft het onderspit moeten delven en zie hier een 'verlichte' is geboren.

Dit kan iedereen overkomen, ook mensen zonder enige spirituele achtergrond, intelligentie, hoog ontwikkelde ethiek of 'goed karma'.

Daarnaast is er de minder spectaculaire geleidelijke weg. Het is mogelijk dat iemand stukjes leest zoals deze, I am that van Nisargadatta Maharaj e.d. Zo iemand krijgt dan te maken met 'pointers' naar eenheid. De hersenen zijn een levend iets. Er ontstaan en verdwijnen doorlopend verbindingen. Het is goed mogelijk dat de informatie welke iemand opdoet de rechter hersenhelft prikkelt en nieuwe verbindingen doet ontstaan.
Het uiteindelijke resultaat zal echter nooit zo spectaculair en radicaal zijn als bij een plotselinge biologische transformatie van de hersenen.

De meeste mensen worstelen tonnen aan advaita literatuur door zonder dat er iets gebeurt, omdat de informatie op een mentaal niveau (de linker hersenhelft) blijft hangen. Advaita wordt dan een geloof, een mening, zonder dat iets op een diep niveau wordt ervaren.     

Wat kan helpen is dat iemand al een sterk ontwikkelde rechter hersenhelft heeft. In dat geval kunnen de pointers van advaita eerder doel treffen als bij iemand met een nauwelijks ontwikkelde rechter hersenhelft.

Verlichting als een soort heilig neerdalen van 'grace' is onzin. Er is niets mystieks aan verlichting. En of een (lichte) herseninfarct of een ander fysiek probleem met de hersenen gezien kan worden als 'grace' waag ik te betwijfelen.

De waarheid is dat iedereen en alles al eenheid is en dus verlicht. Alleen denken we dat we afgescheiden zijn. Dit als gevolg van het principe van afscheiding dat zich bevindt in de linker hersenhelft.
Als de dominantie van dat principe afneemt ten gunste van het eenheidsbesef dat zich bevindt in de rechter hersenhelft (door wat voor oorzaak dan ook) dan is er sprake van een (in sterkere of mindere mate) weten dat je eenheid bent.        

Al met al is er geen enkele reden om iemand waarbij dit proces zich voltrokken heeft te beschouwen als heilig op wat voor manier dan ook. Het enige wat is gebeurd is dat de hersenen anders zijn gaan functioneren. Dat is geen reden om iemand te aanbidden.

Hieronder de beroemde en veel besproken video:  Hier een beschrijving over andere religieuze en bekende figuren met epilepsie.

Hieronder heb ik een reactie gekopieerd van een bezoeker aan mijn oude blog waarin hij zijn ervaringen beschrijft.


Ronald zei:

2,5 jaar geleden zat ik op de stoel toen het plotseling gebeurde. Ik voelde mij even helemaal wegvallen. Dit heeft denk ik maar een paar seconden geduurd. Daarna had ik een prikkelend verdoofd gevoel aan de rechterbovenzijde van mijn lichaam.
Op dat moment was er ook iets aan mijn interne kwebbeldoos veranderd. Ik kon de kwebbeldoos het zwijgen opleggen en gewoon dingen ervaren zoals ze zijn.
Ik heb hiermee het afgelopen jaar veel dingen mee ervaren. Hierdoor heb ik een gevoel van verbondenheid gekregen met alles om mij heen. Het was er dus niet ineens na het herseninfarct, maar ik kon zaken anders benaderen waar ik van heb kunnen leren. En wat 'het' nu is, verlicht zijn? Ik ervaar het als een gevoel van verbondenheid met het universum.