Familie Ollevier - Houtsaeger

Houtsaegerduinen

Op 4 juni 1835 koopt Louis Ollevier 76 ha grond ten kantore van notaris Cuvelier te Veurne. Hij koopt ze van Andreas Verpoorten uit Brugge, die ze zelf in 1820, van de Franse generaal Dubois gekocht had (wellicht ongeveer de huidige Houtsaegerduinen) .

In 1845 is Ollevier goed voor een bezit van 176 ha duinen. De grond ligt aan de Oostkant van de gemeente.

Ollevier wordt zo, na Pieter Bortier (die over 600 ha grond beschikt), de belangrijkste grondbezitter. Louis Ollevier sterft in 1889. Zoon Pedro, bewoner van het "Kasteel" Veurnestraat, directeur van de Nationale Bank te Veurne, komt in't bezit van de duinen die hij als jachtgebied gebruikt.

In 1892 zal hij Arthur Bonzel, een Fransman uit Hautbourdin, vragen een Zeelaan aan te leggen, in ruil voor 20 ha, die tussen het bezit van de familie Bortier-Calmeyn en de aan te leggen weg liggen. De eigendom van Bonzel ligt tussen de Witteberg, de Duinkerkelaan en de Zeelaan. Hij zal ook de Zeedijk, Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan nivelleren.

Erfgenamen

Pedro Ollevier had twee erfgenamen : Julia en Adrienne. Zijn zoon is op 20 jarige leeftijd gestorven.

Adrienne is gehuwd met Louis Houtsaeger, ze hadden twee kinderen : Joris -Georges genoemd- en Willem -Willy genoemd. Georges huwde met Zoé Ghysbrecht, ze hadden drie kinderen : Alain, Luc en Carol.

Willy stierf in 1971 en had twee kinderen : Daniel en Freddy. Bij het overlijden van Julia Houtsaeger in 1987 zijn haar eigendommen overgegaan aan Georges. Dan werden ook veel eigendommen verkocht (om erfenisrechten te betalen?)

In 1989 wordt een gebied van 80 ha, tussen de bewoning van De Panne en St-Idesbald (Koksijde) Vlaams Natuurreservaat : de "Houtsaegerduinen". Het domein werd in 2000 uitgebreid met het naastgelegen Kerkepannebosje (samen 86 ha).

Het familiekasteel Veurnestraat, " 't Kasteeltje van Houtsaeger" genoemd was tot in 2005 bewoond door de weduwe van Georges Houtsaeger. (nu gestorven). Verkocht.

INFO NATUURRESERVATEN: Bezoekerscentrum Duinpanne

't Kasteeltje Houtsaeger - Veurnestraat