De Verzetsgroepen

Armband Geheim Leger

Dit hoofdstuk is een hulde aan de verzetslieden en de gedeporteerde en gefusillerde Pannenaars.


I A D: betekent Inlichtings-en ActieDiensten. Ressorteerde alle organisaties die constant samenwerkten met de Belgische Regering en haar geheime diensten en/of de Britse geheime diensten.

Voorbeeld van inlichtingennetten

Luc-Marc - leider Georges Leclercq (bediende op het Ministerie van Justitie en groot-oorlogsinvalide 14/18)

Clarence - leider Walther Dewe - agent Jules Delruelle

Zero - leider Fernand Kerkhofs - agent Walter Ganshof van der Mersch

Comite Gilles - leider Charles De Visscher (jurist, hoogleraar UCL)

Boucle - Walter Ganshof van der Mersch

Mill - leider Adrien Marquet

Bayard - opgericht in Augustus '42 door Antoine Jooris en Auguste Dubuisson. Nam later gedeeltelijk B B Banco op.

BB Banco - "BB" staat voor Brise-Botte, pseudoniem van de 2 stichters, Emmanuel Jooris en Joseph Romainville.

Georganiseerde ontsnappingslijnen voor geallieeerde piloten

Luc - ook actie en sabotagegroep

Comete - de bekendste - geleid door Andree De Jongh - Arnold Deppé - Gerard Waucquez

Pat O'Leary

Gewapend verzet : 140.000 erkende leden

De wettelijk erkende gewapende verzetsformaties waren :

De Partizanen - De Patriotische Milities - Het Geheim Leger - Het bevrijdingsleger - De Belgische Nationale Beweging - De Witte Brigade-Fidelio (van Marcel Louette) - De Nationale Koninklijke Beweging - De Belgische Militaire Weerstands-organisatie - Groep G - "Les Insoumis" - Groep Nola - Service D - "Les Affranchis" - L 100.

Het Veurns Verzet

2 verzetbewegingen

Het Geheim Leger en IAD Luc-Marc van Georges Leclercq, de stichter van allebei is Marcel Thomas (1917) zie biografie.

In December 1940 wordt de 29-jarige Karel Bailleul aangesproken door Marcel Thomas om in Veurne een weerstandskern op te richten. Als tussenpersoon trad Hubert Van Tongerloo op, adjudant bij de rijkswacht te Veurne, zie biografie.

Marcel Thomas crëeerde een groepering in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Ieper, Roeselare, Kortrijk, altijd volgens hetzelfde scenario : een afdeling sabotage (militie genoemd), die via Gerard Maes uit Oostende afhing van het Belgisch Legioen (voorloper van het Geheim Leger) en, vanaf eind 1940, een inlichtingennet, dat afhing van het net Luc-Marc.

Na Juli 1942 en het onderduiken van Marcel Thomas, opereerde Luc-Marc onder Jozef Vandecasteele, zie biografie. De groep rond Bailleul werd later opgenomen in het Geheim Leger, via de rijkswachters Romain Depoorter en Ferdinand Gouwy, zie biografieën.

Naar de thesis "Veurne, een kleine provinciestad tijdens wereldoorlog II", Jan Laplasse, vriendelijk geleend door Andre en Arlette Laplasse.