Bombardement 1940

Een Duitse bommenwerper Messerschmidt stortte een paar dagen voor de inval in 1940 neer op een visserswoning, in de Ambachtstraat (toen Veurnestraat) en daarbij vielen een 15tal slachtoffers, meestal vluchtelingen.

Na sporadische beschietingen en luchtaanvallen, in de loop van 31 mei 1940, barstte het zwaar bombardement los tegen de avond en duurde tot vroeg in de morgen van 1 juni, hoofdzakelijk met veldgeschut en dropping van bommen. Tientallen doden onder de burgerbevolking (inwoners en vluchtelingen) vielen te betreuren. Ze werden allen bijgezet in een massagraf op de begraafplaats te De Panne. Het aantal slachtoffers onder de militairen is niet gekend, zo sneuvelden ontelbare Duitsers, die onmiddelijk werden afgevoerd. Tientallen Engelsen hebben met ware doodsverachting de oprukkende Duitsers zolang mogelijk opgehouden om de inschepende lotgenoten een kans te bieden.

Dagen voordien, sinds de aanvang van de Operatie Dynamo op 24 mei, werd De Panne constant aangevallen door Duitse jachtvliegtuigen en stuka's. Vele huizen werden in puin geschoten of in brand (foto's). De chaos was algemeen.

In de kelder van het oud-gemeentehuis, 18, Zeelaan (ook hoofdkwartier van Lord Gort), werd adjunct-politiecommissaris Maton door een exploderende obus zwaar gewond, een paar dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Op het kruispunt Zeelaan - Veurnestraat, stond een mitrailleuse opgesteld. Op 1 juni had de bemanning, de nacht door, dood en vernieling gezaaid onder de oprukkende Duitsers in de Veurnestraat. Ook via de Nieuwpoortlaan zijn de Duitsers De Panne binnengedrongen. Indrukwekkend was hoe de elitetroepen (mannen van minimum 1,80 m groot), in rijen gedisciplineerd door de straten marcheerden.

Een wonder gebeurde in de Nieuwpoortlaan (Hotel de Bruges). Een aantal mensen zaten opgesloten in de kelder. Een inslaande obus heeft de kelderval opengerukt, zodat ze uit de kelder konden ontsnappen.

J.M. Pylyser verteld dat heel wat burgers in de duinen schuilden , tussen de Oosthoek en Moeder Lambik. Britse en Franse soldaten waren er ook nog.

Bij het kasteel Ollevier stond een Brits kanon opgesteld. De nacht van 30 mei was een helse nacht waarin veel doden vielen.

Op dat ogenblik was Leon Demailly burgemeester van De Panne. Dat is hij nog een hele tijd gebleven, tot hij door de bezetter vervangen werd door Dokter Charlet (officier van de Dietse Militie Zwarte Brigade) , die in de Doktersweg het huis van voormalig schepen J. Ver Eecke bewoonde (villa Gilberte).

Zie ook hoofdstuk "burgervaders" : Leon Demailly.

FOTO gesneuvelde piloten

MUSEUM "W O II CABOUR"

Moeresteenweg, 141, 8660 Adinkerke.

TER GELEGENHEID OPENING MUSEUM CABOUR 1940 EN HISTORISCHE EVOCATIE

ZIE PAGINA "HOMMAGE TO THE U.K. SOLDIERS"


ET A BRAY-DUNES ??

Lors des événements de mai 1940, tous les marins pêcheurs de Bray-Dunes, avec leur bateau de pêche, ont héroïquement participé à l'embarquement des troupes vers l'Angeletrre.

Le 25 juin 1950, sur la plage de Bray-Dunes, au lieu dit "la rotonde", digue de Mer, fut inauguré un monument qui rappelle ce sacrifice.

En 1945, après les événements de la "poche" de Dunkerque, le territoire communal n'est plus qu'un champ de ruines, 76% de ses immeubles sont détruits et les autres inhabitables.