Markante Adinkerkenaars

Henry Markey

(1866 - 1950)

"Suisse" van de St-Audomaruskerk van 1902 tot 1947.

Florent Braem

(1887 - 1966)

Als 13-jarige knaap kwam hij zich met zijn ouders in Adinkerke vestigen.

Hij ging in de leer bij bloemist Florimond Seru, later bij bloemisten in Duitsland en Frankrijk.

Hij opende een bloemisterij in Adinkerke, zijn specialiteiten waren dahlia's en reukerwten. In 1928 haalde hij een medaille in Engeland, in 1930 de grote ereprijs Koningin Elisabeth. In 1948 werd hij "Koning van de reukerwten" genoemd.

20 jaar lang zat hij in de gemeenteraad, hij was ook een tijdje voorzitter van de C.O.O.

Hij inspireerde de toneelschrijver J. Janssen om de figuur van Manten Boone uitr de Wonderdokter te creëren.


Gabriel Vlaminck

( 1887 - 1961)

Zittend links, Meester Vlaminck.

1906 - onderwijzersdiploma, Normaalschool Torhout.

1908 - diploma landmeter.

Oktober 1917 - Gabriel Vlaminck volgt zijn vader op als schoolhoofd van de Gemeentelijke Basisschool te Adinkerke. Hij bleef het 28 jaar lang.

Overdag gaf hij les in zijn klas, 's avonds voor jonge volwassenen ter voorbereiding van toelatingsexamens voor de NMBS, de RTT, de douane, de rijkswacht en de militaireschool.

Tijdens W O I werd hij verzocht door Engelse officieren om onderricht in de driehoeksmeetkunde.

Na zijn dood werd een bronzen gedenksteen op de gevel van de school gebracht.

KLIK op de foto.

Er bestaat een Meester Vlaminckplein nabij de kerk.

Kamiel Top

(1923 - 1945)

Volgde les in de Gemeenteschool van Adinkerke, namelijk met de legendarische Meester Vlaminck.

Als kind woont hij in de Nieuwpoortstraat, thans Noordhoekstraat, nr 40.

Kamiel begon vanaf zijn 14 jaar te schrijven onder impuls van zijn leraar Nederlands, Karel Jonckheere.

(Gedichten - studie over de jazzmuziek)

Na drie jaar les in Nieuwpoort, trok hij in 1939 naar de Normaalschool te Gent, waar hij een diploma van Regent in de Germaanse talen behaalde.

Hij kwam in contact met een paar letterkundigen als Johan Daisne, Paul Rogghe, Luc Van Brabant, Willem Elschot en werd met hen bevriend.

Dankzij een winstgevende vishandel kon Kamiel Top tijdens de oorlog studeren.

In 1942 werd hij te werkgesteld bij de ravitailleringsdienst van Nieuwpoort en, in 1944 werd hij brugwachter bij Bruggen en Wegen.

Hij werd opgepakt door de Gestapo, die hem naar het interneringskamp van Flossenburg (Beieren) bracht.

Hij overleed er op 22- jarige leeftijd.

NOTA : wie meer weet over de omstandigheden en de reden van zijn arrestatie, neem aub contact op

pannetheka@telenet.be

DANK AAN J.P. VERMOTE VOOR DE AFBEELDINGEN EN DE INFORMATIE

Marcel Bots

(1925 - 1995)

Marcel Bots werd op 12 augustus 1925 geboren in de Moeren, als zoon van het landbouwersgezin Luciaan Bots - V. Vangheluwe. Hij was de oudste zoon van vier kinderen.

Het landbouwersbedrijf lag dan op de grens van De Moeren en Adinkerke en hoorde kerkelijk bij Adinkerke. Nu is het grondgebied Adinkerke.

Marcel liep lagere school in de gemeentelijke jongensschool in Adinkerke, waar hij ook les kreeg van Meester Vlaminck (1887-1961).

Zoals het vroeger de gewoonte was bij de landbouwers in de streek, volgde de oudste zoon zijn vader op.

De democratisering van het onderwijs werd door meester Vlaminck in zijn zuiverste vorm gezien en toegepast, elk kind met bekwaamheden moet die kunnen ontplooien, ongeacht zijn sociale afkomst.

En zo kwam Marcel, door tussenkomst van meester Vlaminck, terecht in de Latijnse Afdeling van de Rijksmiddelbare school te Veurne. Na drie jaar oude humaniora (1939-1941), kon men in die tijd, niet meer verder studeren.

Daar de verbindingen moeilijk en gevaarlijk waren door de oorlog, had meester Vlaminck de oplossing aangeboden om in het Atheneum van Aalst verder te studeren, met logies bij de dochter van meester Vlaminck, die in Aalst woonde en gehuwd was met professor Herman Uyttersprot.

In 1948 behaalt Marcel het licentiaatsdiploma Germaanse filologie.

Na een jaar verplichte legerdienst huwt Marcel in met Jacqueline Devos

In 1952 promoveert hij aan de Gentse universiteit tot doctor in de Germaanse filologie met een monografie over Isaac da Costa,,die bekroond werd in de Universitaire Wedstrijd en door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde.

Naast leraar in het atheneum van Gent en aan het Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studie, was Marcel Bots ook actief in het Willemsfonds, waarvan hij een tijd algemeen secretaris en ondervoorzitter is geweest.

In 1957 kreeg Marcel de benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit te Elisabethstad, nu Lumumbashi in Congo.

De Kongocrisis maakt in 1960 abrupt een einde aan deze periode en Marcel kwam terug naar Gent, waar hij hoofdinspecteur van het Stedelijk Onderwijs bleef tot in 1980.

Bij de oprichting van de VUB Brussel was Marcel Bots deeltijds docent voor de vakken Historische Pedagogiek, Belgische Schoolwetgeving, Vergelijkende Schoolwetgeving en Vergelijkende Pedagogiek.

In 1980 gaat Marcel op pensioen maar blijft actief.

In 1981 wordt hij Voorzitter van het Liberaal Archief. Hij schreef een beknopte geschiedenis van de liberale partij, studies over Charles Buls, vader Hoste, Emile de Laveleye, Alphonse Vandepeereboom.

Marcel Bots overleed op 15 december 1995 in Oosterzele.

Met dank aan Etienne Breem, Adinkerke.

Meer details, alsook een toespraak van Marcel Bots beschikbaar