Politie Hoofddeksels

Als lid van de I P A (International Police Association), die actieve en gepensioneerde leden heeft in 60 landen, nam Luc Haedens (voorzitter en provinciaal secretaris van de vereniging) deel aan jubileumfeesten.

Zo begaf hij zich in 1975 naar Wenen (Oostenrijk), waar de plaatselijke afdeling zijn 10-jarige jubileum vierde, daar kwam hij in contact met buitenlandse collega's. Zo kon hij zijn eerste acht politiekepi's in ontvangst nemen, het begin van zijn collectie.

Momenteel heeft hij er 150 verschillende, vanuit alle uithoeken van de wereld.

Om aan een collectie te komen moet men veel reizen, contact opnemen met de plaatselijke politiediensten en ruilen, veel ruilen.

Een kepi kost van € 20 tot meer dan € 100, naargelang de graad. Daarom is het erg moeilijk deze van hogere ambtenaren los te krijgen.

Ieder hobby kost geld, men, moet het er voor over hebben.

Wie op zolder nog een oud politiedeksel heeft, mag dat laten weten aan Luc op tel. 058/421668.

De hoofdsdeksels hangen af van type en graden, seizoenen, soort diensten, vervoermiddel (per fiets, te paard, per auto, met motorrijwiel, helicopter...).

Kaders en graden kunnen bij één politiekorps 5 tot 9 verschillende kepi's meebrengen.

op deze foto : Nederlandse politie.

Een overzicht van Luc Haedens collectie, die hier een rijkswachtuniform van voor 1971 draagt.

De hoofdsdeksels hangen af van type en graden, seizoenen, soort diensten, vervoermiddel (per fiets, te paard, per auto, met motorrijwiel, helicopter...).

Kaders en graden kunnen bij één politiekorps 5 tot 9 verschillende kepi's meebrengen.

op deze foto : Nederlandse politie.

Met dank aan Luc Haedens voor de foto's en de aanwijzingen.