Merkwaardige gebouwen

thans “Sunny Croft”, Veurnestraat, 52.

Gebouwd in 1864 door ingenieur Ghewy.

Het kasteel werd in 1914 verkocht aan de familie Lapierre-Rosier.

Een bron meldt dat , tijdens W O II, de Duitsers het gebouw bezette.

Na de oorlog (1946) werd het gebouw gekocht door Cyriel Berquin. Hij stond de benedenverdieping af aan de ziekenbond.

Dokters van de Veurnse kliniek hadden hier hun consultaties.


Verdwenen. Stond Zeelaan, waar nu het Gemeentehuis staat.

Tijdens W O I was het kasteel het hoofdkwartier van generaal Andringa, militair gouverneur van het Vrije België.

Het pand werd nadien betrokken door brouwer Ernest Rabaey, opgevolgd door Dhr Doria, die er de “Manège Français” opende.

Daarna richtte F. Herregat 't Kasteeltje in als familiepensioen met een recreatiepark.

In 1936 werd de eigendom met omliggend terrein aan de gemeente De Panne verkocht.

"Swiss Cottage" verdwenen

Bevond zich begin jaren 1900 in de Koninginnelaan

De schrijfster Marie-Elisabeth Belpaire (1863-1948) verbleef hier tijdens

W O1 . Ze was de bezielster van het dagblad “De Belgische Standaard”.

Ze ontmoette regelmatig Koning Albert en Koningin Elizabeth om ze op de hoogte te brengen van de sfeer in de Vlaamse kringen van het Belgisch leger.

Ze organiseerde verscheidene tentoonstellingen in De Panne, met kunstwerken van militaire artiesten.

ZIE OOK : Zeedijk - deel Ankerweg-Zeilweg.

BELPAIRE


Villa Zee Marminne

gesloopt, thans Hotel Iris, Hoge Duinenlaan.

De villa was in de jaren 1920-30 door beeldhouwer Beernaerts bewoond. Hij was de ontwerper van het oorlogsgedenkteken op de Koning Albertplaats.


Villa Les Flots

verdwenen thans 2 villa’s « Trapegeer » en « Bosvink »

Stond hoek Bortierlaan en de toen Avenue de la Gare, thans d’Arripelaan. In 1880 werd de grond verkocht door Louis Calmeyn aan Felix Fuchs (1888-1916) “vice-gouverneur de l’Etat de Congo”sedert 1891.

Hij bouwde er de villa “Les Flots”.

Volgens de bronnen, werd de villa tijdens W O II door de bezetter opgeblazen of door obussen getroffen in Juni 1940.


In 1847 had Pieter Bortier een kapel laten bouwen in de nabijheid van zijn paviljoen .

In 1887 laat Mevrouw Joseph Calmeyn (geboren Emilie Bortier) het 1ste deel van de kerk bouwen, op de baan naar Adinkerke, volgens de wens van de dorpsbewoners.

De naam van de kerk vindt zijn oorsprong, zowel in de naam van haar broer (Pierre Bortier), dan van Heilige Petrus, patroon van de vissers.

Kleindochter Hortense, dochter van Pierre Calmeyn, liet tussen 1891-92, de drie beuken verlengen.

Onder Aubert Roose, 8ste pastoor (1933/38), krijgt de kerk haar toren.

Boven de deur van de sacristie, op de Obiit van Baron Louis Mulle de ter Schueren, kan men de zinspreuk van de familie lezen : “Sonder labeuren niets ter Schueren”.

Verscheidene glasramen verwijzen naar de families Calmeyn, Sanchez de Aguilar en d’Arripe.

Bouwjaar 1899. Architect onbekend.

Ze werd geschonken door enkele erfgenamen van Mw Emilie-Sophie Calmeyn-Bortier, dwz Pauline-Emilie, echtg. Sanchez de Aguilar, Louise-Elisa, echtg. Charles Maskens, Pierre Calmeyn en Mathilde Orban, Hélène echtg. Julien Davignon, Hortense-Alice, echtg. Henri Orban de Xivry, Marie, weduwe van Louis Orban de Xivry en Alfred, de zoon van Leopold Orban en Leonie Calmeyn..

Zie pagina GRAFSYMBOLIEK


Bevond zich Oude Kalsijde (huidige Esplanade Leopold I), achter de villa “Les Oyats” van de familie de Jaer-Sanchez de Aguilar.

De huisjes, de oudste van De Panne, dateerden van 1754.

Op 17 juli 1831 begroette Prins Leopold ongeveer hier zijn nieuwe landgenoten.

Rond 1919, was de afspanning eigendom van Burgemeester d’Arripe.

Van 1906 tot 1909 waren hier tijdelijk het oratorium en het klooster van de Paters Oblaten ondergebracht.

Na W O I, tot in 1932, werden de huisjes door de Gendarmerie betrokken


Villa Les Pavots en Shamroch,

Daarna "Yvette", thans gesloopt

Bevond zich Kunstenaarslaan

Onder de leiding van de Heren Rickard en De Bremaeker, kwam op 3 november 1900, vanuit een afgedankte spoorwagen, de eerste radioverbinding tot stand met de mailboot "Prinses Clementine" op de lijn Oostende-Dover.

De maatschappij was "Marconi International Marine Communication Cy".

Na de proefzendingen werd de zend- en ontvangstapparatuur overgebracht naar de eerste verdieping van de villa "Les Pavots". een kabel verbond de villa met het telegraafkantoor van Oostende Kaai, zo kon men de berichten van de mailboot naar Oostende Kaai doorsturen.

In 1902 verhuisde ons eerste Belgisch radiostation naar Nieuwpoort.


Villa Kinkank Hoorn ,

47, Visserslaan

Architect : waarschijnlijk Jozef Vierin.

De villa werd rond 1887 gebouwd. Opdrachtgever was beeldhouwer Jules Lagae (1862-1931 - klik op "personalia" in het hoofdstuk "Dumontwijk" ). het huis werd door hem bewoond rond 1900, en door de Prins de Ligne rond 1911.


Bortierlaan, 25.

Architecten Myriam Dumont en haar echtgenoot Gustave Remy.

De villa werd in 1929 gebouwd in opdracht van de Brusselse kunstschilder Louis Van de Eynde (1881-1966).

Zie Louis_vanden_Eynde.


Thans "St-Vincent", Visserslaan, 35.

Architect Jozef Vierin (1872-1949)

Na W O I bewoond door de Portugese Zusters, die eerst in de villa "St-Joseph", van Baron Mulle de ter Schueren verbleven.

Later werd de villa bewoond door zijn eigenaar, Abel Dewulf, tweede Burgemeester van De Panne, van 1933 tot 1936.

Zie Jozef Vierin


Villa Star

Architect Albert Dumont.

Bevond zich op de Kykhillduin, tussen de Thiriarweg en de Hoge Duinenlaan.

Enkel de funderingen zijn nog zichtbaar.

De villa werd gebouwd in opdracht van de Waalse chirurg en Senator, Jules Thiriar (1846-1913), lijfarts en vriend van Koning Leopold II.

Hij was een der eersten geneesheren om de nieuwe ontsmettingsmethoden toe te passen die hij in Wenen was gan bestuderen.


Hoge Duinenlaan, 6.

Gebouwd begin 20ste eeuw. Architecten Albert en Alexis Dumont.

Tijdens W O I, was deze villa een oorlogsziekenhuis. Blauwe Zuster Mechtilde behandelde hier de typhusgevallen.


Villa Gilberte

Doktersweg, 6.

Gebouwd begin 20ste eeuw.

Begin jaren 1900, was het huis bewoond door dokter Jeroom Ver Eecke, eerste dokter van De Panne. Hij was Eerste Schepen onder Burgemeester Ernest d'Arripe.


(ook Kapel Onze-Lieve-Vrouw-der-Zee of "koninklijke" kapel genoemd)

Het echtpaar d'Arripe-Sanchez de Aguilar had een wens : een kapel bouwen ter nagedachtenis van hun dochter Germaine, op 21-jarige leefdtijd, in 1901, overleden.

Met de benodigde toelating van het Bisdom Brugge om een kerk en een klooster te bouwen, bouwt aannemer Remi Follet de kapel en in 1908 is ze klaar. De paters kregen voorlopig een onderkomen in de vroegere herberg "l'Alliance" (eigendom van burgemeester d'Arripe).

Tussen 1921 en 1927 wordt, naast de kapel, een "Lourdes-grot" gebouwd.

In 1922, geeft Koning Albert I de toelating om het kerkje "koninklijke" kape te noemen.

Tijdens W O II, bezetten de Duitsers de kapel. Bij hun aftocht worden kapel en klooster door granaten beschadigd.

Dit kerkje stond vroeger in de duinen (zie afbeeldingen) en wordt nu omringd door flatgebouwen.

Naast de kapel, werd op 1 april 1982 een gedenkplaat door de Nationale Vereniging Veteranen van Z.M. Koning Leopold III geplaatst.

(Informatie Alain Fontaine)

Naar "De Panne" , Jacques Bauwens en Patrick Gevaert, Lannoo, 1981.


In 1916, ter nagedachtenis van een Britse gesneuvelde soldaat, liet een Engelse dame, naast de "café chantant" "In de Klokke", Nieuwpoortlaan, een houten kerkje bouwen naar de plannen van architect Georges Hobé.

Het werd St-Jozefskapel genoemd en gebruikt voor Anglicaanse en Protestantse diensten.

Het werd in 1931 gesloopt.


Pensionaat "Les Soeurs de la Sagesse",

Zeelaan, 18-20,

De congregatie werd in 1703 gesticht door St Louis-Marie Grignion de Montfort en hield zich in Frankrijk vooral bezig met volksonderwijs en ziekenzorg. Bij de wet van 5 juli 1904 werd in Frankrijk het ganse katholiek onderwijs verboden, enkele zusters van de congregatie kwamen zich in De Panne vestigen. Franssprekenden konden er, althans tijdens de 1ste W O, lessen volgen.

Het gebouw herbergde gekwetste soldaten , tijdens W O I, alvorens het hospitaal L'Ocean operationeel werd.

Van 1919 tot 1940 werd het gebouw als gemeentehuis gebruikt.


Tijdens het bombardement van De Panne door de Duitsers in mei 1940, werd adjunct-politiecommissaris Masson er door een exploderende obus zwaar gewond, hij overleefde niet.

In de jaren 1950/60 werd er een "pension-restaurant-café A l'Hôtel de Ville" uitgebaat, door de familie Debaenst-Penninck.

Ter nagedachtenis van de Britse Generaal Lord Gort, die hier zijn hoofdkwartier had in 1940, werd op 7 juni 1982 een gedenkplaat op de gevel geplaatst. Een ere-peloton van militairen uit Lombardsijde stond onder bevel van 1WM Alain Fontaine.

Anno 2007, helaas, werd het gebouw gesloopt.

Met dank voor de info aan Dhren Germain Dezeure en Alain Fontaine.

Informatie "100 Jaar St-Pieters De Panne" G. Dalle

Stond tot eind W O II midden in de bossen, nu Parking Koningsplein.

Eigenaar : Lucien Maskens, zoon van Charles Maskens (1807-1864) en Elise Calmeyn (1828-1899), gehuwd met Emilie Maskens (1860).

Charles Maskens was advocaat aan het Hof van Cassatie te Brussel, Elise Calmeyn was de dochter van Emilie-Sophie Bortier (1802-1891) en Joseph-Nicolas-Gerard Calmeyn (1780-1838).


Zeedijk, nr 3. Thans Restaurant "La Bonne Auberge", weldra.... gesloopt...

Tijdens W O I, werd in deze woning de enige Nederlandstalige krant "De Belgische Standaard" uitgegeven.

Initiatiefnemer was de Kapucijn Pater Ildefons Peeters, die vanaf januari 1915 een weekblad uitgaf.

Eén van zijn medewerkers was Maria Belpaire (zie ook "Swiss Cottage"), oprichster van katholiek tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

Dit huis werd het trefpunt voor intellectuelen en kunstenaars, o.m. Juul Filliaert, Joe English, August Van Cauwelaert.

Bron "Gidsenkring Westhoek".


Dit mooi gebouw stond waarwe nu ongeveer het "hôtel Donny" vinden, dwz Donnylaan.

Wanneer de "home" geopend werd kon ik niet achterhalen )

waarschijnlijk was het rond 1914, wanneer het "hospitaal Ocean" startte en heel wat verpleegsters in dienst werden genomen.


OP dit panorama, opgenomen vanuit het kasteel Orban, ziet men de Koninklijke Kapel, op de achtergrond de "home pour infirmières", een villa die nog bestaat, links de St-Pieterskerk.

Vriendelijk dank aan MV.