E.H. Alfons Mervillie

E.H. Alfons Mervillie

is geboren te Wontergem in 1856, in een landbouwersgezin dat 16 kinderen telde, en overleden te Kortrijk in 1942.

Hij vertrok naar het Klein Seminarie te Roeselare, waar hij Hugo Verriest als leraar had in de hoogste Latijnse klassen. Nog als seminarist werd hij benoemd aan de Normaal-en Kosterschool te Torhout, waar hij negen jaar muzieklessen gaf.

Op 27 Augustus 1882 werd hij priester gewijd. In 1891 was hij onderpastoor te Dudzele, in 1895 te Nieuwpoort en in 1898 te Aartrijke.

Na 60 jaar ten dienste van God en de Kerk, ontsliep hij in de Heer op 4 April 1942 te Kortrijk.

Dichtwerken - Prozawerken

Periode 1890 - 1910 : tientallen gedichten in allerlei tijdschriften.

Periode 1920 - 1938 : "IJzergang" (1928)

Op aanvraag van de Maldegemse uitgever K. De Lille, verwerkte E.H. Mervillie alle notities tot het prachtig biografisch werk "Paus Pius X", dat verscheen in 1904/05.

De musicus "Bach Mervillie"

Te Torhout kreeg hij de bijnaam "Bach Mervillie". Hij was de eerste die gedichten van Guide Gezelle op muziek zette. Hij componeerde 290 orgelwerken, 50 koorwerken en liederen, waarvan de bekendste Duinelied "Leve De Panne" (1878), het oegstlied "Het Laatste van de Oegst is binnen" (1902) en het Kerstlied "Duizende Sterren Versieren den Hemel" (1879) zijn.

Hij was de stichter van de Ste-Cecilia Fanfare te Aartrijke.

Opvoedingstaak

Samen met meester Paul Van Landuyt spande hij zich in om de Aartrijkse jeugd een hoger opvoedkundig peil te bezorgen.

De natuur liefhebber

Als landbouwerszoon had E.H. Mervillie van kindsaf de liefde voor de natuur meegekregen.

In Aartrijke schreef hij voor de imkers menig artikel over de bijenkweek.

Duinelied "Leve De Panne"

woorden en muziek van Alfons Mervillie:

Leve De Panne daar staat mijn huis !

Leve De Panne en het zeegedruisch !

Leve de duinen, leve de duinen, groen van den halm en wit van 't zand.

Ja ! Ja ! Ja !

Hoepsa ! Hoepsa ! hand en hand

We zijn de kinders van 't duineland

Hoepsa ! Hoepsa ! hand en hand,

We zijn de kinders van 't duineland


O duinen zoo breed en zoo machtig, ge staat hier lijk reuzen op 't strand

Ge draagt zoo gewillig en krachtig

Den heerlijken last van uw zand

En God heeft uw toppen lijk wakende koppen tot schutsel gesteld

Om ons te bevrijden bij d'hooge getijden van 't water geweld

Ja ! Ja ! Ja !


Er bestaat ook een studentenversie "Het Morinenlied".

Zie ook info in De Panne Leeft, mei-juni 2005, p. 26-27.

De biografie van E.H. Mervillie "Alles begon met zijn Duinenlied" is verkrijgbaar bij Will Vansteene e-mailadres will.vansteene@base.be

Kaligrafie van Camiel Vanhoucke.

Zie artikel Pierre Boonefaes op Depanneblogt - 19 oktober 2007.