Het cinemaverleden

CINEMA "PALACE"

Sloepenlaan, 15.

Verrezen uit het puin van het "militair bad" (1914/18).

Uitbaters : Cortier, uit Koksijde tot 1928 - nadien Alfons Bradt - in 1935 Ch. Vanhaelewijn - in 1937 wordt het een Restaurant "Sergy" van Serge Orloff.

Nadien, achtereenvolgend, cinema "Moderne", Blanchisserie Moderne van de familie Timmerman, en een dancing. Thans is de hamer in zicht !


CINEMA "CITY"

Zeelaan, 168. (thans speelzaal "Capitole")

Gebouwd rond 1950 door Karel Velghe en zijn echtgenote Lea (die aan de kassa zat).

Deze zaal beschikte over een breed scherm. Volgens Nadine Vande Velde, die er 11 jaar "ouvreuse" was, werd dezelfde film van de vrijdag t/m de maandag gespeeld, een andere film van de dinsdag t/m de donderdag.

Bij slecht weder was er een vertoning om 15 u, bij goed weder om 20 u 30. Tijdens de vakantie waren er tot 3 vertoningen per dag. De prijzen, in de jaren 60, waren 20 fr op de 10 eerste rijen, 30 fr op de volgende.

CINEMA "MINERVA"

Zeelaan, 136. Thans winkel Casa.

Uitbaters : familie Demol - Baert .

Voor de tweede wereldoorlog, was het ook een danszaal.

CINEMA-BRASSERIE "VIEUX BRUXELLES"

Duinkerkelaan, 21. (Thans kapsalon Athos)

Uitbaters : fam. Ryckman - Bradt-Debaenst.


CINEMA - SCHOOLFEESTENZAAL - TONEELZAAL "PATRIA"

Feestzaal van de katholieken.

Koninklijke Baan, 7.( met uitgang op het Koningsplein). Thans zaal "De Korre"

Volgens MV, was het een sympathiek zaaltje, waar men 's winters rond een "colonnestove" kon gaan zitten, tijdens de vertoning.

Na de tweede wereldoorlog : toneelvertoningen (Kink Kank Hoorn) en concerten (Pro Arte).


CINEMA "CASINO"

zeedijk, 39-41. Thans appartementsgebouwen "Belvedere" hoek Halmenstraat, "Casino" nr 39, "Ray-Jane" hoek Suzanneweg.

De cinemazaal bevond zich op de eerste verdieping van de vroegere Casino.


IJSSALONS MET CINEMAVERTONINGEN

"Cornet d'Amour", Nieuwpoortlaan, 11 (vroeger Hotel de Bruges).

Kort na de 2de wereldoorlog gesticht door de echtgenoten Watty-Steen.


"La Bella Napoli", Zeedijk, 4 of 6.


"St-Antoine", Zeedijk, 12 of 14.


Dank José Decoussemaeker en Freddy Launoy voor de info.

Naar Depanneblogt - "De Panne van Toen", Freddy Rigaux - MV.

Dank aan Jaak Andries voor de afbeeldingen.