Bevrijdingsfeesten September 1994

De organisatoren : van l. naar r.: Honore Dehouck, Norbert Feryn, Daniel Schoonjans, Yves Vanthuyne, Roger. Deraeve, Marcel Jodts, Lucien. Pelfrène, Yvette Feryn, Robert Moeyaert, Walther Loncke, Stefaan Devacht, Kurt Bultynck, Stefaan. Dupon.

Niet op de foto : Rene Berten, Laurens Vercouter, Frans Berghmans, Wilfried Depoorter, Lucien Bauwen.

Met dank aan Alain Fontaine.

De feestelijkheden vonden plaats, zowel in De Panne als in Adinkerke.

Een oorlogstentoonstelling werd gehouden in het gemeentehuis met de unieke verzameling van de Heer R. Moeyaert, een Leopardtank kon worden bezocht, er werden drie Canadese relais gelopen vanuit De Panne naar Knokke, via Ieper en Roeselare, een oecumenische dienst met geestelijken van verschillende overtuigingen werd op de markt gehouden, eveneens op het marktplein werd een concert gehouden door de William Hulmes Grammar School. Om 20 u werd een openluchtbal gehouden zoals ten tijde van de bevrijding.

Een optocht ging naar het Engelse kerkhof, het beeld van de gesneuvelden en naar het militaire kerkhof van De Panne te Adinkerke.

Zie "De Panne Leeft" september 1994.