Toelating

De brief dd 12 Februari (?) 1922, werd gechreven door de "Secrétaire des Commandements" naar de Overste van de Paters Oblaten, om de toelating van Koning Albert I te melden, om de Kapel de titel "Koninklijk" te geven, ter nagedachtenis van de regelmatige aanwezigheid van de leden van de Koninklijke Familie in de kapel, tijdens W O I.

Op de 2de afbeelding staat de tekst van de gedenkplaat in de kapel, die geplaatst werd door Burgemeester d'Arripe.