Processie

Met dank aan E.H. R. Gheeraert voor de informatie.

H.HART¨PROCESSIE

De H. Hartbeelden, voor vele kerken, dateren van de jaren 1849 tot 1928, toen Paus LeoXII heel de katholieke kerk toewijdde aan het H. Hart. Ook het beeld die voor de St-Pieterskerk stond dateert van die periode. Het verdween met de aanleg van het nieuwe kerkplein.... het viel van zijn sokkel bij de verplaatsing.

De processies grepen plaats op de vrijdag na 't octaaf van Sacrementsdag, dat afhangt van de datum van Pasen... dus variabel.

De kinderen van al de scholen brachten een bloemenhulde aan het H. Hartbeeld (volgens mijn bronnen, jaren 1956 - 1960).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAARSJESPROCESSIE - .L. Vrouw van Fatima

20 noember 1947 - Het beeld van O.L. Vrouw van Fatima wordt op z'n wereldreis van de kapel van St-Idesbald naar De Panne gebracht.

In aanwezigheid van de schoolkinderen en +/- 2000 gelovigen, werd het door de bestuursleden van de congregatie van de O.L. Vrouwkerk binnen gedragen. Vandaar vertrektt het naar de St-Pieterskerk, de Paterskerk en Adinkerke, waarna het zijn reis verder zette.

Het bezoek van O.L. Vrouw van Fatima gaf aanleiding tot de Mariaverering aldaar. De jaarlijkse bedevaart "kaarsjesprocessie"(telkens in augustus) vanuit de crypte, trekt nog altijd veel volk (bij goed weder).

Naar "100 Jaar St-Pieters De Panne, G. Galle.

LINK http://www.fatimadepanne.be