Gedenkteken ontmijners

Dit monument staat op het kruispunt Meeuwenlaan - Nieuwpoortlaan - Leopold II laan, als hulde aan de 10 ontmijners die in De Panne het leven lieten. Het werd onthuld op 12 september 1948. ZIE FOTO's

Tijdens W O II waren al de gebouwen op de dijk, van De Panne tot in Knokke, ondermijnd. Zelfs het achterland was, op een afstand van verscheidene km, met duizenden mijnen van allerlei kaliber volpropt.

Talrijke villa's waren niet bereikbaar daar ze midden in mijnenvelden stonden. Teelt en weide waren onmogelijk. Ook onze mooie duinen staken vol mijnen.

De ontmijningsdienst D.O.V.O. was belast met het opruimen van vliegtuigbommen en het neutraliseren van onderzeese mijnen.

Onderluitenant Compere, groot invalide van de ontmijningsdienst, wordt hier door Burgemeester Oscar Gevaert gedecoreerd

Op 8 mei worden er bloemen aan het gedenkteken neergelegd.

Met dank aan Alain Fontaine voor de informatie.

FOTO's>>>

Met dank aan MV