Belgische "artist-soldiers"

James Thiriar (1889-1965), uit Brussel.

Was bij de "Garde Civique" en werd gewond in de eerste dagen van de oorlog. Hij kon naar Londen vluchten en voegde zich bij het Belgisch leger.

Tijdschriften als "The Illustrated London News" publiceerden zijn tekeningen en akwarellen. Hij maakte ze op het front aan de IJzer. De opbrengst van hun verkoop ging naar de oorlogshospitalen.

Hij was niet legergezind en wilde, met zijn werken, de ellende van de oorlog en de vernielingen naar voor brengen.

Tijdens zijn dienst bij het leger was hij werkzaam in de Topografie, later kwam hij naar De Panne, om zich met de artiestieke afdeling van het leger bezig te houden.

Of hij verwant is met de chirurg Jules Thiriar, heb ik nog niet kunnen achterhalen (wie het kan neemt aub contact op met de PANNETHEEK)

Alfred Bastien (1873-1955)

zie "vermaak voor burger en soldaat"


Andre Leynen (1888-1984)

Was in 1914 lid van de "garde civique" en vocht te Antwerpen. Later kon hij naar Engeland vluchten via Nederland, waar hij zich bij het Belgisch leger engageerde.

De opbrengst van de verkoop van zijn tekeningen ging naar de oorlogsinvalieden.

Heel wat afbeeldingen op

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=11145

Dank aan MV voor de "facteur du front" hiernaast.