Hendrik Conscience

Hendrik Conscience (1812-1883)

De man die zijn volk leerde lezen

H. Conscience werd te Antwerpen geboren, uit een Franse vader en een Vlaamse moeder.

Hij ging slechts sporadisch naar school wegens een zwakke gezondheid. Door zelfstudie werd hij hulponderwijzer.

In 1830 nam hij dienst in het Belgisch leger. In 1836 begon hij te schrijven. Hij ontpopte zich als voorstander van de Vlaamse beweging.

In 1841 huwde hij met Maria Peinen.


Hij werd achtereenvolgens griffier bij de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, in 1857, arrondissementcommissaris te Kortrijk, in 1869 conservator van het Wiertzmuseum te Brussel..


Zijn bekendste werken :

De Leeuw van Vlaanderen (1838), Siska van Roosemael (1844), Wat eene Moeder lijden kan (1844), De Loteling (1850), De Boerenkrijg 1798 (1853), Bella Stock (1861), De Minnezanger (1873).

"Bella Stock" Lees Boek>>>>

Eerste vissersroman uit de Vlaamse letterkunde.

Begin 1859 komt Hendrik Conscience aan in De Panne vanuit Kortrijk, waar hij reeds 2 jaar arrondissementscommissaris is. Hij komt zich documenteren voor zijn roman "Bella Stock", ontroerende verhaal van een vissersfamilie anno 1794. Hij nam zijn intrek in het hotel du Pelican, hoek Veurnelaan-Kerkstraat (eigenaar David Ryckeboer).

Hij zal op verkenning gaan met Pierre Smagge, een visser afkomstig uit Frans-Vlaanderen, die hij als soldat had leren kennen. (deelname Belgische revolutie 1830, als Franse vrijwilliger).


Het historisch kader waarin Bella Stock wordt gesitueerd is weinig geloofwaardig.

De Franse generaal Van Damme had helemaal geen begrip voor de "émigrés". De kroniek van Joannes Rybens vermeld dat op 20 juli 1794, 54 "émigrés" voor Van Damme werden gebracht en zonder enig proces, gefusilleerd.

Ook het feit dat een boot met vluchtende "émigrés" de belegeraars kon verschalken is niet historisch.

Op het "historisch" kader na, is Bella Stock geen historische roman.

Lees ook over Conscience en Pierre Smagge. Lees>>>


Graf van Hendrik Conscience te Wilrijk