Grafsymboliek

Dieren

Lam - onschuld - zuiverheid

Sfynx - bewaker, enigma.

Wapens

Zwaard - soldaat

Pijl - naar beneden, plotseling overleden.

Lans - ruiter.

Instrumenten

Balans - justicie

Ketting - verbinding

Kompas, schietlood, graadboog, tekenhaak - evenwel voor een architect als een vrijmetselaar.

Sikkel - de dood.

Letters

D O M - Deo Optimo Maximo (tot God)

R I P - (Requiescat in pace) Rust in vrede.

XP = CHR - monogram van Christus.

I N R I - Iesus Nazarenus Rex Ludeaorum - Jezus van Nazareth, koning der Joden.

I H S - afkorting van Iesus Hominum Salvator.

Personnages

Engel - boodschapper van God - onschuld

Treurende vrouw -eeuwig spijt.

Symbolen

Vlam - symbool van licht.

Ster - alleen : hoop naar een eeuwig leven - met een "G" : gnose, vrijmetselaar.

Echtelijke handen - eeuwige liefde.

Gebroken zuil - het leven werd brutaal onderbroken.

Planten

Korenhalmen - jong leven, symbool van Christus.

Hulst, taxus - onsterfelijkheid.

Lauwer - roem, eeuwig leven, eerbetoon.

Klimop - trouw, eeuwig leven

Lelie - zuiverheid.

Olijfboom - vrede

Papaver - slaap

Roos - liefde

Linde - vriendschap, liefde

Vioolthe - bescheidenheid

Doornkroon - symbool van de zonde van de mens, ook symbool van Christus die de mensen verloste door zijn lijden.

Palm - overwinning op de dood, vrede.

Voorwerpen

Boek - op een graf, verwijst naar de bijbel.

Vaas - houder van leven en dood.