Gedenkplaat

Gedenkplaat naast de kapel van de Paters Oblaten

Inhuldiging door dhr W. Vanheste, burgemeester, in bijzijn van de officier vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging, en de twee kleindochtertjes van Lucien Bouwen, Voorzitter van de Veteranen

Foto's Alain Fontaine, met dank.