De Burgervaders

(1855 - 1937)

Burgemeester van 1911 tot 1932. Hij was reeds 56 jaar toen hij zijn ambt opnam. Hij was ingenieur van beroep. In 1906, ijverde hij als schepen voor de afsplitsing van De Panne.

Tijdens zijn eerste mandaat bestuurde hij de gemeente met een katholieke meerderheid die alle zetels had, bijgestaan door Jeroom Ver Eecke, eerste schepen en Geraard Pyson tweede schepen.

De Panne werd nooit door het Duitse leger bezet, zo kon Burgemeester d'Arripe tijdens W O I ongehinderd zijn burgemeestersambt blijven uitoefenen, overigens onder het toeziend oog van koning Albert I, die hier twintig maanden verbleef.

De eerste verkiezingen na de oorlog hadden plaats op 24 april 1921 en dit voor het eerst volgens het algemeen enkelvoudig stemrecht (één man, één stem). Ernest d'Arripe werd bevestigd als burgemeester, Jeroom Ver Eecke bleef eerste schepen, David Velghe werd tweede schepen.

In 1932 kende E. d'Arripe een nederlaag. Tijdens de gemeenteraadszitting van 10 januari 1933 meldde hij zijn ontslag als burgemeester en nam tevens onstlag als raadslid.

Zijn lange politieke loopbaan - 21 jaar burgemeester- was aldus beëindigd.

In "Duinengalm" nr 21, leest men : "Als mens was hij hoogstaande en edel. Aristokraat in hart en ziel, was hij toch volks en eenvoudig. Op Nieuwjaar bezocht hij persoonlijk het gemeentepersoneel en dagloners en gaf hen elk een flinke fooi. Sober was zijn levenswijze en aangenaam zijn omgang met het volk. Zijn naam blijft voor immer aan De Panne verbonden, zoals De Panne hem ook altijd dankbaar zal blijven."

Hij overleed in maart 1937, op 81-jarige leeftijd.

Zie ook hoofdstuk "de familie d'Arripe".

Abel De Wulf

(1892 - 1936)

De verkiezingsoverwinning van de Vlaams-katholieke lijst Monico, leidde in januari 1933 tot de benoeming van hun lijsttrekker Abel De Wulf, als tweede burgemeester van De Panne. Hij was dokter van beroep.

Hij was 40 jaar oud toen de koning hem tot de eerste magistraat van De Panne benoemde.

Hij werd bijgestaan door Leon Demailly, eerste schepen en Antoon Demolder, tweede schepen en zat een gemeenteraad van 11 leden voor. Abel De wulf kende noch een lang leven, noch een lange loopbaan als burgemeester, want hij overleed in 1936, op 43-jarige leeftijd.

In juni 1936 was burgemeester De Wulf "voor onbepaalde tijd afwezig uit reden van ziekte".


In die periode, tot maart 1937, tekenen zowel Antoon Demolder (2de schepen), Leon Demailly (1ste schepen) en Jozef Van Bellinghen als voorzitter en soms als dienstdoend burgemeester, de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen.

In maart 1937 legde Jozef Van Bellinghen de eed af als nieuwe burgemeester.

Tussen oktober 1936 en maart 1937, was er een periode zonder burgemeester.

Informatie van Dienst Cultuur.

Jozef Van Bellinghen

(1892 - 1950)

Hij werd de derde burgemeester van De Panne in maart 1937, op 45-jarige leeftijd, voor 6 maanden. (Lijst Monico)

Zin beroep was kleermaker Vandaar ook "Bolletje Garen" genoemd. Hij overleed te De Panne in mei 1950.

Leon Demailly

(1892 - 1966)

Met ingang van 14 juni 1939 werd L. Demailly door de Koning als vierde Burgemeester van De Panne , op 56-jarige leeftijd benoemd. Zijn beroep was verzekeringsmakelaar.

Hij had toen reeds een lange politieke loopbaan achter de rug : in 1926 als gemeenteraadslid, (als leider van de bleekblauwen) en in januari 1933 tot eerste schepen verkozen.

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland ons land binnen en werd ook De Panne bezet.

In de nacht van 31 mei op 1 Juni 1940, is de beschietting zo moordend dat de burgemeester aan het Britse hoofdkwartier het voorstel doet om met een witte vlag de Duitsers tegemoet te gaan. Hij wil zijn gemeente overgeven om de moordpartij te stoppen. Het enige wat Lord Gort interesseert is de inscheping van de Britse soldaten. Als de eerste Duitse troepen vanuit de richting Adinkerke aankomen, gaat de moedige burgemeester, vergezeld door zijn politiecommissaris in groot uniform, de Duitsers tegemoet en geeft zijn gemeente over.

(Notulen gemeenteraad De Panne, p. 235, 10 Juli 1940).

Naar "Onder Vuur", Wilfried Pauwels.

In 1942 werd L. Demailly ontzet uit zijn ambt en vervangen door Karel Charlet (1912). Hij legde de eed af op 25 november 1942. Deze langs niet-democratische weg op 31-jarige leeftijd burgemeester geworden geneesheer, was afkomstig uit Antwerpen. Bij de bevrijding, in september 1944 nam Leon Demailly zijn burgemeestersambt terug op en behield het tot juli 1947.

Hij overleed te Veurne.

Honore Oscar Gevaert

(1893 - 1966)

Op de gemeenteraadsverkiezing in november 1946, veroverde de CVP zes zetels, de Liberalen, vijf. De lijsttrekker van de CVP behaalde een groot aantal voorkeurstemmen (656 voor H. Gevaert tegenover 192 voor L. Demailly) .Op 25 juli 1947 werd Honore Oscar Gevaert, op 53 j.-leeftijd, door de Koning tot vijfde burgemeester van De Panne benoemd. Zijn beroep was verzekeringsagent.

Na de verkiezingen van Oktober 1952 bleef H.O. Gevaert burgemeester, Odiel Vanneste werd Eesrte schepen, André Gevaert tweede schepen. Ook na de verkiezingen van Oktober 1958 bleef H.O. Gevaert burgemeester, dit tot in 1964.

Hij is de oprichter van de Dienst voor Toerisme.

H.O. Gevaert overleed in De Panne op 73-jarige leeftijd.

Raphaël Versteele

(1926 - 1995)

Werd door de Koning, met ingang van 1 januari 1965, tot zesde Burgemeester van De Panne benoemd.

Zijn beroep was advocaat.

Aan de professionele en politieke carriere van Burgemeester Versteele kwam een voortijdig einde : wegens onregelmatigheden tijdens zijn ambtsuitoefening werd hij door het Hof van Beroep van Gent, op 29 september 1982 veroordeeld tot een zware straf.

Hij overleed in 1995 in De Panne, op 68-jarige leeftijd .

Gilbert Bossuyt

(1910 - 1990)

Van 1975 tot 1981 was hij schepen van toerisme en openbare werken, onder Burgemeester R. Versteele.

In 1982 werd hij de zevende Burgemeester van De Panne.

Johan Degrieck

(1944)

Achtste Burgemeester van De Panne, van maart 1989 tot 1995.

Zijn beroep is advocaat.

(1938-2007)

Werd, met ingang van 1 januari 1995, door Koning Albert II, op 56-jarige leeftijd, als negende Burgemeester van De Panne benoemd.

(Lijsttrekker VEDA) .

Robert Butsraen

(1943)

Deze burgemeester startte in 1988 zijn politieke carriere (SP) als gemeenteraadslid voor VDA (Verenigd De Panne Adinkerke) . In 1994 werd hij voorzitter van het OCMW en in 2000 schepen voor VEDA (Vernieuwde Eenheidslijst De Panne-Adinkerke). Sinds januari 2007 is hij vierde schepen en bevoegd voor recreatie, seniorenbeleid, onderwijs, huisvesting, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking.

Robert Butsraen was 37 jaar onderwijzer in het gemeenschapsonderwijs in De Panne (op heden De Tuimelaar) , in 2001 ging hij op pensioen.Zijn voornaamste hobby's zijn fietsen en wandelen.

Hij zal worden opgevolgd door Mw Ann Vanheste.

Tekst van Philippe Delacauw (vroeger op Depanneblogt).

Ann Vanheste

(1969)

42 jaar, dochter van wijlen burgemeester Willy Vanheste.

Sinds 2005, OCMW-raadslid (was 1 jaar OCMW-voorzitter).

Sinds van juni 2010 tot 2018 federaal volksvertegenwoordiger.

Bram Degrieck

(1976)

Twaalfde burgemeester van De Panne, zoon van ex-burgemeester Johan Degrieck