Toponomie

Voor wat de oudste vermelding "De Panne" betreft, deed Dhr Guido Mahieu de volgende ontdekkingen :

1783 - "la plaine nommée Kerckepanne" : kaart met aanduiding waar het Jozefsdorp zal gesticht worden, er zijn enkel duinen getekend met 4 merkpalen, het geheel gesitueerd ten opzichte van Adinkerke, kerk, molens, Langeleed, Kruislangeleed en kanaal Veurne-Duinkerke. Verder staan er nog een Capellepanne, Kleine Capellepanne en Plaine nommee Warande op getekend.

1784 - "Plan de la partie kerckepanne sur la hauteur d'Adinkerke Chatellenie de Furnes". Plan waar eerste verkaveling komt.

1795 - "Causeyde Panne" - aanleg weg Veurne - Oosthoek (nog geen De Panne).

1818 - "Adinkerke hameau Kerckepanne". Bevolking statistiek (bron Deflou).

1826 - "Kerckepanne (La Panne) gemeente Adinkerke" in een naamlijst (bron Deflou).

1826 - "La Panne" in een naamlijst (bron Deflou).

1826 - "Gedeelte van Spermalie naar Veurne en De Panne" in een bestek. (bron Deflou).

1840 - "Adinkerke hameauLa Panne" Barrieres - genspost (bron Deflou).

1850 - "La Panne" op kaart Vandermaelen.

1874 - "De Panne" De Bo West-Vlaams idioticon.

Conclusie :

La Panne eerste tekst vermelding 1826 - vermoedelijk was Kerckepanne te moeilijk uitspreekbaar voor de beau monde en werd het verkort naar La Panne (????)

Met dank aan Guido Mahieu.