Funerair Erfgoed

Geschiedenis

In zitting van 26 juni 1916, beslist de gemeenteraad van De Panne, aan de militaire gourverneur, generaal Alexander Andringa, te vragen de nodige gronden voor een kerkhof op te eisen. Tot daar bestond het kerkhof van Adinkerk, naast de kerk.

Op 10 januari 1918, werd een overeenkomst gesloten tussen staat en gemeente, waardoor het huidige kerkhof tot stand kwam : 2 HA 36 a, zouden dienen voor het militair kerkhof en 1 HA 38 a, voor het burgerlijk.

De opeising van de grond, die toebehoorde aan de familie Calmeyn, gebeurde in 1918, bij bevel van ht Ministerie van Landsverdediging, maar geregularuiseerd bij vonnis van de Rechtbank van Veurne op 19 maart 1927.

De plannen werden ontworpen en uitgevoerd door Eugeen Dhuicque, bouwmeester en diensthoofd bij het toenmalig Ministerie voor Kunst en Wetenschappen.

De plechtige wijding van het burgerlijk kerkhof werd verricht door Monseigneur De Brouwer, Deken van Ieper, op 1 juli 1918.

Het burgerlijk kerkhof valt ten laste van de gemeente.

Op aanvraag van de oudstrijders werd op 6 januari 1931 een "Erepark" ingericht, dat op 6 mei 1932 zijn monument kreeg. Vijfenzeventig oudstrijders en invaliden werden er begraven.

In 1946 beslist de gemeenteraad in te gaan op het verzoek van de Bond der Politieke Gevangenen om een speciale plaats voor het monument ter nagedachtenis van hunne overledenen.

Op 6 augustus 1948 heeft de gemeente kosteloos afstand gedaan van en perceel dat ingericht werd als "Erepark" voor de 163 Britse, Franse en Canadese gesneuvelden van 1940/45.

Bron : Duinengalm, 1955

Inventaris van de graven van "bekende personen"

alsook graven met uiting van ideologie

Blok "B" - graf 31 Dokter Albert Pladijs (1920-1981) - homeopaat - was een zeer speciaal iemand. Hij gaf heel wat gewone dokters cursussen in homeopathie. Hij werkte met een pendel en werd geraadpleegd voor onderzoeken met de pendel. Hij zou ook helderziend geweest zijn. Merkwaardig op zijn graf : de piramide.

Blok "B" - graf 202 - Jeroom Ver Eecke. Eerste schepen van de gemeente onder burgemeester Ernest d'Arripe, ook eerste geneesheer.

Blok "B" - Louis Legein (1903-1971) - architect.

Blok "C" - graf 10 Maurice Calmeyn ( 1863-1934). Meer over deze persoon ZIE>>>>>

Blok "H" - graf 372 - August Constandt (1879 - 1939). Eerste hoofdonderwijzer van de Vrije Knechtenschool in 1906. Eerste Gemeentesecretaris van de gemeente, onder burgemeester Ernest d'Arripe. In 1904 stichtte hij, samen met Jeroom Ver Eecke, de St-Genesiustoneelgilde "Vreugd en Deugd". Hij werd opgevolgd door Joseph Degrieck (1909-1992)..

Blok "G" - graf 18 - Geerard Pyson (1839-1926) - Gemeenteraadslid onder burgemeester Ernest d'Arripe.

Blok "H" - graf 358 - kunstschilder Andre Coffijn (1908 - 1993).

graf 329 - Alberic Florizoone (1907 - 1992) - Stichter van het pretpark MELI.

graf 25 - Kamiel Noterdaeme (1884 - 1963). In 1911 volgde hij August Constandt op als Eerste hoofdonderwijzer van de Vrije Knechtenschool. Zie ook hoofdstuk 1914/18.

Blok "H" - graf in rij 406. Adjunct Politiecommissaris Raphaël Maton (1903-1940) - In 1940 , werd het oud-gemeentehuis, 18, Zeelaan, getroffen door een obus. Dhr Maton bevond zich in de kelder en werd zwaar gewond. Een paar dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Het "pastoorspark"

Midden in Blok "G" - pastoor Serafijn Dequidt (1858-1911). 3de pastoor van de St-Pieterskerk in 1906.

Heeft zich ingezet voor de aanleg van een haven in De Panne.

Merkwaardige graven

Blok "C" - graf 206 - met IJzertoren

Blok "C" - graf 74 -Abel Dewulf (1892-1936). Burgemeester vanaf 1933. Was in 1936 afwezig voor ziekte. In maar 1937 werd Jozef Van Bellinghen de nieuwe burgemeester.

Blok "G" - graf 11 - Joseph van Bellinghem (1892-1950). Burgemeester in 1937 voor 6 maanden.

Blok "G" - graf 340 - Leon Demailly (1892-1936). Burgemeester van 1939 tot 1942 (vervangen door de Duitse bezetter) en van 1944 tot 1947.

Blok "E" - graf 16 - Honore - Oscar Gevaert (1893-1966). Burgemeester van 1947 tot 1964

Blok "D" - graf 31 - Raphael Versteele (1926-1995). Burgemeester vanaf 1965 - afgezet in 1982.

Blok "D" - graf 32 - Willy Vanheste (1938-2007). Burgemeester van 1995 tot 2007.

Colombarium - Gilbert Bossuyt (1910-1990). Burgemeester van 1975 tot 1981.


LINKS

Interessante websites over de begraafplaatsen (militair en burger)

http://www.WO1.be

Foto's jvdh