Tekst van Pierre Loti

Pierre Loti

(echte naam Julien Viaud) (1850-1923)

Franse schrijver, lid van de "Academie Française".

In de "Gidsenkring" heb ik een mooie tekst ontdekt, geschreven door Pierre Loti na een bezoek te De Panne aan onze vorsten in juni 1918, die ik hier zo goed mogelijk vertaal en weergeef.

De titel :

"Court intermède de charme au milieu de l'horreur"

(Korte chame-intermezzo midden in de gruwel)

Terwijl hij in de streek van Boulogne-Calais-Duinkerke verbleef als marine-officier, ontvangt hij op zondag 1 juni 1918, het bericht dat hij door koning Albert I zal ontvangen worden. Het weer is zalig en onder weg met de wagen, kruist hij heel wat militaire wandelaars van allerlei legers : Fransen, Britten, Belgen, Hindoes, niettegenstaande het gedonder van de canonnen in de verte.

Te De Panne, op het laatste plekje Belgisch vrij grondgebied, staan de "koninklijke" villa's op een duin, vlakbij de zee.

Na een onderhoud met koning Albert I, kreeg hij de gelegenheid om koningin Elisabeth te ontmoeten. Hij ontdekt haar, omringd door zingende kinderen, haar hofdame en een paar Zusters. Het waren de weeskinderen die door Haar waren opgevangen.

Pierre Loti had vrees voor de ontmoeting met de vorstin, maar die vrees verdween heel snel, zo eenvoudig en charmant ze was. Ze ontving hem in een klein tuinhuisje vlakbij de villa's, in een bosje.

Ze toonde hem de broeiende nachtegaaltjes, die op haar uitdrukkelijk bevel, van speciaal toezicht van de rijkswachters genoten, zodat de poezen geen schade konden aanbrengen.

De schrijver was erg ontroerd en schrijft, ik citeer : "... pauvre charmante reine, qui entend la nuit, sans broncher d'infernales musiques de mort, comme on la comprend de défendre au moins les rossignols qui font des sérénades avec leur voix de cristal".

Hij schrijft ook zijn bewondering voor onze vorstin, die met zo veel moed in haar land gebleven is, en de soldaten in de onder vuur liggende loopgraven gaat opzoeken.

Om te eindigen zegt hij hoe sterk hij onder de indruk is van deze "moment enchanteur".