Historische gebouwen

Een paar geredde overblijfsels, waarschijnlijk van het Paviljoen Bortier en de villa Albert Ier, staan veilig in een tuin ergens in de gemeente.


Stond Zeedijk, ongeveer ter hoogte van de huidige Esplanade Leopold I.

Eigenaars : de eigendom werd door de Franse keizer Napoleon aan generaal Dubois geschonken.

Pierre-Louis-Antoine Bortier "Le Magnifique" genoemd (1770-Londen 1830), kocht de 650 ha duinen en het paviljoen voor 12.000 gulden. Hij vertrok naar Londen voor zijn zaken (textiel) en overleed er.

Zijn neef, Pierre-Louis-Antoine Bortier (1805-1879) was zijn erfgenaam.

Diens zus, Emilie-Sophie Bortier (1802-1891), gehuwd met Joseph-Nicolas-Gérard Calmeyn (1780-1838), "conseiller à la cour impériale à Bruxelles", erfde na het overlijden van haar broer.

Het paviljoen ging naar haar zoon Louis-Pierre Calmeyn gehuwd met Flore Rey.

Tijdens W O I, herbergde de villa de koninklijke wacht, alsook het kantoor van Jules Ingenbleek, secretaris van koning

Albert I.

Tijdens de tweede wereldoorlog, werd de villa door de Duitsers bezet, die er allerlei radarapparatuur plaatsten.

De villa werd in 1944 ondermijnd.

Wanneer precies is me onbekend, maar Madame du Vigneaud verbleef er een paar jaren met haar twee dochters, één ervan was Mevrouw Hennessy.


Stond Zeedijk, naast het Paviljoen Bortier.

Eigenaars :

gebouwd door Adile-Jacques Mulle de ter Schueren ( 1857- 1932) in 1914. Hij huwde in 1884 met Louise-Marie Calmeyn (1859-1932), dochter van Pierre-Louis Calmeyn en Flore Rey.

Baron Louis Mulle de ter Schueren (1887-1957), echtgenoot van Marie-Louise Solvyns.

Tijdens WO I verbleven er de generale staf van het Belgisch leger, alsook gasten van hoge rang.

Bron : baron Jean de Terschueren.

In de jaren '30, verbleven de prinsen Boudewijn en Josephine-Charlotte regelmatig in de villa, tijdens de maanden mei en juni (dix. Baron Jean de Terschuren).


Het huisje van de jachtwachter

Georges Tormey was de jachtwachter van de familie de Terschueren. Hij woonde in dit huisje met zijn vrouw Emerance. Het gebouwtje stond ongeveer waar nu "Tropiflora" staat, Duinhoeklaan. Later, na de oorlog, heeft Tormey "Moeder Lambic", De Pannelaan, uitgebaat opgevolgd door zijn dochter. (met dank aan Baron Jean de Terschueren)

Stond Zeedijk, tussen de villa's Albert Ier en "St-Joseph".

Eigenaar : Paul Maskens (1855), diplomaat, zoon van Elise Calmeyn (1828-1899) en Charles Maskens (1807-1864), gehuwd met Madeline Mourlon.

Tijdens W O I, verbleef de koninklijke familie in deze villa, zonder enig comfort. Geen stromend water, electriciteit noch centrale verwarming.

In juli 1917, werd beslist dat De Panne zou deelmaken van de Engelse sector. het Engels leger kwam zich in De Panne vestigen.

De koninklijke familie nam toen haar intrek in het "kasteel St-Flore" in de Moeren.

Van 14 tot 24 mei 1940, verbleef Koninging Elisabeth in de villa. Ze was vergezeld door Hendrik de Man (1885-1953), voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij, hofdame barones Louise Carton de Wiart, Will De Grunne en twee luitenanten van de rijkswacht, François en Rooms.

(Uit "Kustvolk in de Vuurlijn", J.M. Pylyser)

Het zou kunnen dat Lord Gort, opperbevelhebber van het Britse B.E.F., in 1940 een paar dagen in de villa logeerde. (ook generaal Bernard Montgomery ??).


Stond Zeedijk, als laatste van de "koninklijke" villa's.

Gebouwd in +/- 1910.

Eigenaar : baron Louis Mulle de ter Schueren (1887-1957), gehuwd met Marie-Louise Solvyns. (Zie ook hoofdstuk "Personnalia").

In 1911 werd de villa betrokken door Zusters Dominikanessen, uit Portugal gevlucht. Tijdens W O I, openden de Zusters een schooltje voor de kinderen van de vluchtelingen. Ook leden van de koniklijke familie kregen hier les Nederlands, gegeven door Meester Kamiel Noterdaeme (1884-1963).

Na de oorlog verhuisden de Zusters naar de villa "St-Vincent", Visserslaan.

NB dit gedeelte van het hoofdstuk werd door Dhr Falkenback gebruikt op de website "Médecins de la Grande guerre" , deel Julie Jacmain.


KASTEEL ORBAN (ook villa "Les Mouettes")

Bouwjaar en architect onbekend. Toch zou het Albert Dumont kunnen zijn, daar hij het kasteel van de familie Orban de Xivry te Laroche-en-Ardenne verbouwde.

Het kasteel stond op de Zeedijk, nabij de koninklijke kapel , thans flatgebouw "Sandpiper".

Eigenaar : de familie Orban de Xivry. Marie Calmeyn (1857-1932) , dochter van Mathilde Orban en Pierre Calmeyn, huwde in 1877 met Louis Orban de Xivry.

Tijdens W O I, verbleven er leden van het gevolg van koning Albert en koningin Elisabeth, o.m. de eredame, gravin de Caraman-Chimay.

Mevrouw Orban de Xivry schonk bij testament haar fortuin en de villa aan de Paters Salesianen.

Op 1 augustus 1936, openden de Zusters van Gehoorzaamheid een huis voor bejaarde dames en alleenstaande juffrouwen.

In 1937 en 1938, kregen de Zusters Monseigneur Kerkhofs, bisschop van Luik als gast, alsook Prinses Josephine, zuster van koning Albert I.

De Duitsers kwamen bunkers opbouwen dichtbij de villa en de Zusters moesten het huis verlaten.

In 1942 werd het kasteel door de bezetter opgeblazen om er een bunker op te trekken.


Stond op de Zeedijk, tussen het Kasteel Orban en het Paviljoen Bortier.

Bouwjaar en architect onbekend.

Eigenaar : Ernest d'Arripe (1855-1937), gehuwd met Alice-Juliette Sanchez de Aguilar (dochter van Pauline-Emilie Calmeyn en Jean-Baptiste Sanchez de Aguilar).

Ze hadden twee dochters : Lucie-Marie-Josephe (juni 1879) gehuwd met Rene-Dominique Jooris (jan. 1872) en Germaine-Marie-Therese (1880) overleden in augustus 1901.

Ernest d'Arripe was de eerste burgemeester van De Panne, vanaf 1911 tijdens 21 jaar.

(Zie ook Burgervaders)


Droeg ooit de naam "Mathilde".

Stond Zeedijk, ongeveer waar nu het Monument Leopold I staat.

Bouwjaar en architect onbekend.

Eigenaar : de villa werd gebouwd door Pauline-Emilie Calmeyn (1860-1931) en haar echtgenoot, Jean-Baptiste Sanchez de Aguilar, magistraat.

Hun dochter Valentine huwde met Camille de Jaer. Alice de Jaer (1883-1983) hun dochter, huwde met Louis-Ferdinand Meeus. ze vestigden zich definitief in de villa in 1922.

Volgens een postkaart zou de villa later "Pension Les Oyats" geworden zijn.


Stond Nieuwpoortlaan, ter hoogte van het huidig flatgebouw met dezelfde naam (nr 89).

In 1914 zou de Oostenrijkse Aartshertog Franz-Ferdinand, net voor zijn vermoording te Sarajevo, er gelogeerd hebben.

Omstreeks de jaren 1950 werd het gebouw aangekocht door Dhr Jean Bailleul, stichter en beheerder van NV L'Abri Côtier.

Rond de jaren '60 kwam de Ieperse Abbe Froidure er de zomer doorbrengen met de kinderen van zijn stichting.

Dank aan Dhr J. Cosaert voor de info's.


Verdwenen - stonden Nieuwpoortlaan, de eerste 2 ong. ter hoogte van de Kunstnaarslaan, de derde nabij het kruispunt met de Zeelaan.

Begin 20ste eeuw verbleven de Aartshertogen van Oostenrijk, Franz-Salvator van Habsburg-Toscane en Marie-Valerie (4de kind van keizer Franz-Jozef en keizerin "Sissi") en hun 10 kinderen.

In augustus 1914, vluchtte de Aaartshertogin hals over kop naar haar land terug.

Ze verbleven in deze villa en alsook in de Villa Felicite in de Nieuwpoortlaan, nabij het kruispunt met de Zeelaan