Vermaak voor Burger en Soldaat

In de hevige beroering, voor het moreel van de bevolking en het leger, zorgden de autoriteiten en onze vorstin voor heel wat vermaak.


Een initiatief van onze koningin Elisabeth, was de "Salle Emile Verhaeren", nabij het hospitaal l'Ocean , die een grote toeloop kende en waar de koningin zelf diskwijls aanwezig was.

De eerste rijen waren voorbehouden voor de gekwetsten.

Het toneelgezelschap "Wybaux" vertoonde er o.m. het bekende "La famille Beulemans".

Het gezelschap Oscar De Gruyter, die " 't Toneel aan 't front" had opgericht onder de bescherming van de koningin, vertoonde Nederlandstalig toneel.

Eugene en Theo Isaye, violisten, gaven er concerten. Corneille de Thoran, sergeant in het Belgisch leger, later Directeur van de Muntschouwburg te Brussel, had een militair ensemble samengesteld, dat werken van Camille Saint-Saëns uitvoerde, in't bijzijn van de componist.


Franse artiesten, zoals de Bretoense zanger Botrel, trad op in deze zaal, alsook Franse acteurs die speciaal van Parijs naar De Panne kwamen (zie "Albert et Elisabeth, mes parents", Prinses Marie-Jose) .


Ook in de "Grand Hotel de la Poste", Zeelaan (later Monico, thans gesloopt), werd er toneel gespeeld.

(zie affiches )


Op de Markt, nr 4, (later "liberaal Huis", beter gekend als "Ons Huis" hetzij "Cafe Ons Huis" en "Zaal Ons Huis" thans Chinees Restaurant Asia), kwamen kunstschilders en beeldhouwers ten toon stellen, o.m. Alfred Bastien, gekend door zijn "panorama van de IJzer" en talrijke zichten van slagvelden.


De muziek werd verzorgd door militaire ensembles.


Buiten hun dagblad, verlangden de soldaten naar wat boeiende en leerrijke lektuur, vandaar de leeszalen. Begin januari 1916 werden de eerste leeszalen te De Panne geopend. Meubelen, verwarming, licht en onderhoud werden bekostigd door "De Belgsiche Standaard". Voor de dienst in de zalen beschikte men over militairen die voor de legerdienst ongeschikt werden bevonden. Ze werden geopend in de Duinkerkelaan, Nieuwpoortlaan, Zeelaan, op de Markt en in de "villa Bernard".

Pater V. De Bock had reeds eind 1914, samen met E.H. Nobels, de eerste front-bibliotheek gesticht voor het 4de linieregiment.

De "Belgsiche Boekhandel", geopend in maart 1916, was ondergebracht in de "villa Louise", Ankerwerg, eigenaar en uitbater was Juul Filliaert, men vondt er Nederlandstalige, Franse en Engelse boeken.

Bronnen : "La Panne pendant la guerre", E. Rahir - Bachten de Kupe.

Dank aan MV voor informatie en illustraties.

Afbeeldingen van James Thiriar

zie ook" belgische artiesten aan het front" in dit hoofdstuk.

MODE 1914