Organisatie van het Verzet sectie De Panne-Adinkerke

-Het Geheim Leger

Leider Adrien Ryckman

Groepoverste De Panne Victor Englebert (1897), werd aangeworven door zijn broer, Maurice uit Oostende, die in De Panne aanvankelijk een verzetsgroep leidde, die afhankelijk was van de "Witte Brigade Oostende en Kust" *

Leden : vader Oscar en zoon Germain D'Haveloose, Florimond Coppijn, Gerard Ryckman, Antoon D'Hooghe, Julien Demolder.

*"De Witte Brigade Oostende en de Kust", onafhankelijke organisatie, gesticht in Sept.'40 door de Oostendse Adjunct-commissaris Henry Barbary. De organisatie had een afdeling in De Panne, Nieuwpoort, Lombardzijde, Middelkerke, Bredene, Klemskerke, De Haan, Wenduyne, Blankenberge. Via Victor Dafonseca en Hubert de Groote ging de Witte Brigade op in het Belgisch Legioen.


VN/Kha

VN betekent net Luc-Marc - Kha is de sector, in't algemeen volgt het nr van de agent.

Groepoverste Jozef Bergmans (1918- beroepsmilitair - zie biografieën) sedert eind Januari '41, van de inlichtingendienst en de militieformatie onder Marcel Thomas,

werd, samen met zijn broer Frans, (zie biografie), eind Jan. '41 aangeworven door Marcel Thomas.

De sectie strekte zich uit van de Franse grens tot Koksijde en de Moeren.

Ze zal bijna uitsluitend inlichtingen doorspelen omtrent de Duitse installaties.

Tussen Februari '41 en April '42 breidde Bergmans zijn groep uit met 8 agenten en 1 koerier.

Ze kregen het indicatief VN/186/II, gevolgd door een nr van 1 tot 10.

De groepering werd getroffen door massale aanhoudingen in de kuststreek. In Mei '42 was de GFP immers op het spoor gekomen van de verzetsactiviteiten in de regio. Op 27 Juni '42 werden bij razzia's in De Panne, St-Idesbald en Koksijde zo'n 100 verdachten aangehouden. Ze werden samengebracht op de speelplaats van het Institut Pannois. Op 8 Juli '42 werd de sectie De Panne opgerold. Sectiechef Jozef Bergmans en zijn broer Frans en nog agenten werden angehouden.

Marcel Thomas moest onderduiken in Juli '42 bij landbouwer Louis Soenen, een agent van hem in Handzame. In Oktober vond Thomas onderdak in Nossegem (Brussel), bij het echtpaar Meulemeester-Reynaert. Hij werd later naar Parijs overgebracht en verbleef in het Hôtel des Invalides . Hij werd verraden door een zekere "Bobby" (Henry Everaert), die zich had "omgekeerd". Hij bleef opgesloten in de gevangenis van Fresnes, daarna in 3 concentratiekampen o.m. in Mauthausen (Oostenrijk).

Dezelfde Bobby zorgde ook voor een inval in het hoofdkwartier "Luc-Marc" te Etterbeek (Brussel). Het verraad van Bobby eiste een complete reorganisatie van de leiding van het Net.

De sectie werd overgenomen door Edgard Declercq, voordien koerier. Hij organiseerde de dienst Luc in De Panne. In Augustus '42 viel ook hij in Duitse handen en hield de sectie De Panne op te bestaan.

BELGISCHE MILITAIRE WEERSTANDSORGANISATIE, beter bekend onder de Franse benaming

OMBR (Organisation Militaire Belge de Résistance)

Leden (zie ook gedeporteerden)

Emiel en Rene Roosemont

Carolus Tegethoff

Eugenius Vandermeeren

Emiel Vileyn

Frans Bergmans

Jozef Recour

Naar de thesis van Jan Laplasse "Veurne, een kleine provinciestad tijdens wereldoorlog II", vriendelijk ter beschikking gesteld door Andre en Arlette Laplasse.

Informatie Cegesoma, Brussel.

Dank aan Dhr Germain D'Haveloose, Erecommandant-dienstchef Brandweer De Panne, voor de informatie.

Supervisor Generaal Frans Bergmans.