Karel van Vlaanderen

De anti-conformistische Prins

Karel (Brussel 1903 - Oostende 1983), prins van België, Graaf van vlaanderen.

Zoon van Koning Albert I en Koningin Elisabeth.

Regent van België van 20 september 1944 tot 20 juli 1950.

De Prins was, van bij zijn geboorte, het "enfant terrible" van de familie.

In de jaren '30 had hij een verhouding met Jacqueline Wery. Ze hadden een kind, Isabelle in 1938 in Straatsburg geboren. Leopold III verzette zich tegen het huwelijk.

Tijdens de oorlog konden de Duitsers hem niet deporteren met het gezin van koning Leopold, hij kon ontkomen.

In het verzet was hij "Mijnheer Richard". In die periode werd hij verliefd op een zekere Mw Schaak, alias Jacqueline de Peyrebrune (1921) , met wie hij kerkelijk zou gehuwd zijn, in de Parijse kerk St-Pierre de Montrouge, maar er bestaat geen officieel spoor .

Prins Regent

In September 1944, werd hij prins-regent. Na de eedaflegging, eindigde hij zijn toespraak met de woorden "Au moment d'assumer cette mission, ma pensée se porte vers le Roi".

Hij vervulde zijn taak met ijver. Zijn populariteit was groot.

Bij de terugkeer van koning Leopold III verliet hij Laken voor goed.

Hij nam zijn intrek te Raversijde, waar hij zich aan zijn hobby kon wijden schilderen, onder de naam Karel van Vlaanderen.

Hij overleed in 1983 en kreeg een officiële begraving.

Zijn residentie te Raversijde is een museum gewijdt aan het regentschap.

Prins Karel was in Juli 1981 in De Panne, ter gelegenheid van de feesten van de Dynastie.


Naar Kroniek van 100 Jaar Europese Koningshuizen, Jan Van Den Berghe, Globe, 1999.