Verjaardag massadeportage

Dank aan L. Vandevelde voor de foto's.

Op 27 juni 1942, na een klopjacht, nemen de Duitsers een honderdtal Pannenaren op en drijven hen naar de huidige school "De Tuimelaar" in de Verenigingstraat.

In 2007 is de herdenkingsplechtigheid aan haar 65ste editie toe.

Er worden ieder jaar bloemen neergelegd aan het Memoriaal op het kerkhof,aan de gedenkplaat Julien Demolder in de Demolderlaan, en aan de Tuimelaar.

Luc Vandevelde, voorzitter van de Vereniging van de Politieke Gevangenene en Alain Fontaine, ceremoniemeester van De Panne, waren samen de organisatoren, tot in 2008. Vanaf juni 2008 neemt Alain Fontaine alleen de fakkel over.

In juli 2008 werd hij, uitgenodigd door Defensie om deel te nemen aan de 74ste herdenkingsceremonie aan de Cenotaaf, Whitehall te London, hij was vergezeld door leden van verscheidene nationale oudstrijdersfederaties en 45 dragers van nationale emblemen..

Minister van Defensie P. De Crem

The Coldstream Guards

Links en boven, Alain Fontaine met de groep embleemdragers

Lees meer in het hoofdstuk 1940/45 - onder http://www.pannetheka.net/40_45/het_verzet/de_gedeporteerde__pannenaars.htm

en het artikel van Pierre Bonnefaes in Depanneblogt.

LINK http://www.detuimelaar.be/historiek.htm

Luc Vandevelde leest de namen van de gedeporteerden die niet terugkeerden.

De kinderen van de school plaatsen een bloem bij iedere foto van de gedeporteerden.