Pro Arte

De prachtige vaandel "Pro Arte"

Dit symfonisch ensemble werd gesticht door Willy De Cuman. Zijn motivatie was zo groot dat hij zelf een instrument bezorgde aan wie er geen kon betalen.

Het ensemble bestond o.m. uit :

Gilbert Swyngedouw, dirigent - Andre De Cuman, pianist, broer van de stichter..

Mw Dea De Cuman - Delbart, zang. .

De Heren Fernand Acou - Robert Swyngedouw - Vanhaverveke - Pillaert uit Veurne.

Contrabassist Arhur Roosens maakte ook tijdelijk deel uit van het orkest.

De bedoeling was een avond in te richten met klassieke maar ook wat populairder muziekstukken.

Ter gelegenheid van een toneelopvoering van Kink Kank Hoorn, in de zaal Patria, speelde de symfonie tussen de akten en in de pauze

Er bestond toen nog geen muziekschool in de omgeving, het was dus moeilijk om nieuw talent aan te trekken. Soms kwamen er muzikanten uit Oostende om bij te staan, zoals Paul Dequeeker, violist.

1ste rij, van links naar rechts,

André De Cuman, Dea Delbart, ??, Willy De Cuman, Suzanne Rembrant, Roger Pillaert uit Veurne, Fernand Acou, ??

Vooraan : Robert Vande Woude.

  1. Arthur Roosens.

Met dank aan de families De Cuman , Morel - De Cuman, voor de informatie, de foto's en de prachtige vaandel, die me door Robert Florizoone bezorgd werd.

Dank aan Arlette Laplasse voor de foto van haar vader.