Institut pannois

Panneinstituut

Juffrouw Adrienne Degraeve met haar moeder.

HISTORIEK IN't KORT

Oprichting gemengde vrije lekenschool "Institut Pannois" op 01 Oktober 1910, met, naar keuze van de ouders, nederlandstalig of franstalig onderwijs.

De bezielers van de Luikse juffrouw Adrienne Degraeve waren Maurice Calmeyn et Jacques Dumont, geen onbekenden dus.

Ze startte met zes leerlingen, in een gehuurde kamer van de villa "Marie-Louise" in de Zeelaan. Op het einde van het schooljaar was het aantal leerlingen gestegen tot 20.

Onder impuls van Maurice Calmeyn werd een comite gesticht om fondsen bijeen te brengen om een school te bouwen. Een cooperative bakkerij en een kruidernierswinkel werden opgericht.

Met de opbrengst van de winkels en giften van vrienden, werd een bescheiden school in de Verenigingstraat opgeriicht (huidige basis- school "De Tuimelaar").

De eerste school bestond uit twee klaslokalen en een woning voor de directrice, Mw Verzele-Degraeve.

In 1915 werd een bewaarschool geopend en een overdekte speelplaats bijgebouwd.

In 1916 werd een Vierde Graad aan de lagere school toegevoegd.

Vanaf mei 1916 verving Mw Stoefs-Verbruggen de overleden directrice, haar echtgenoot Julien Verzele werd directeur.

In 1917 werd de school als aanneembare school erkend.

In 1939 diende gemeenteraadslid Leon Demailly een verzoek in, om aan het Panne Instituut toelagen te verlenen. Vanaf 23 September 1939 kan het Instituut rekenen op een gemeentelijke subsidie.

Schooljaar 1937/38.

Tijdens W O II werden zeven leerlingen van de school, door de Duitse bezetter aangehouden en naar Duitsland gedeporteerd. Ze kwamen niet terug. Deze gebeurtenis wordt jaarlijks herdacht op de laatste zaterdag van de maand juni.

ZIE>>>

In 1957 werd het Panne Instituut door de staat overgenomen en verdween het als school.

De Heer Reniers was de derde en laatste directeur.

Van 01.09.1957 tot 01.09.1976 was de school als voorbereidende afdeling aan het toenmalige RITO van De Panne verbonden.

Daarna werd het een onafhankelijk Rijkslagere school die dan, via Rijksbasisschool in Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs werd omgedoopt.

In de loop van het schooljaar 2000-2001 werd door de kinderen een passende naam voor de school gezocht, het werd "De Tuimelaar".

UIT DE OUDE DOOS VAN EEN OUD-LEERLING (met dank !)

Jacques Vandormael, op een schoolfeest, jaren 1956/57.

EEN AANRADER : het boek "100 Jaar Panne Instituut", rijk geïllustreerd,

verkrijgbaar bij deboyser.eddy@skynet.be