1830

23 - 24 - 25 - 26 september 1830 waren bloedige dagen, hevige gevechten hadden plaats tussen de Belgische vrijwilligers en de Nederlandse troepen.

De koninklijke troepen bestonden uit 1000 infanteristen, 1500 ruiters, en 52 artilleriestukken !

De Brusselse effectieven bedroeven, versterking bijgerekend, ongeveer 8300 man, waarvan meer dan 800 slechts over blanke wapens beschikten.

Baron d'Hoogvorst bleef als enige leider op het stadhuis om de revolutionairen te vertegenwoordigen. De strijd, die de aanzet was tot de Belgische onafhandelijkheid, liep over de vier beslissende dagen.

Het St-Michielsplein werd, na de gevechten van september, het Martelarenplein (het patriotisch kerkhof werd op 4 Oktober 1830 ingehuldigd).

Revolutionair 1830 (anoniem)

De Munt te Brussel (1830).

De Stomme van Portici

De voorstelling van de opera "De Stomme van Portici", in de Munschouwburg, veroorzaakt de opstand

Gevechten in de straten van Brussel

21 juli 1831 : eedaflegging van Prins Leopold op het Koninklijkplein te Brussel. (de tribune werd geplatst voor de kerk St-Jakobs ter Coudenberg).