Ontwikkeling van de posterijen te De Panne

In't begin werd de bestelling gedaan vanuit Adinkerke.

In het jaar 1896, werd, tijdens de zomerperiode, een tijdelijk postkantoor in De Panne opgericht in het huis naast het Hotel de l'Esperance op de Koninklijke Baan. Het werd beheert door postklerk Van Nieuwenhuyse.

Begin jaren 1900, werd een bestendige onderontvangerij, afhangend van Veurne, in de Veurnestraat geopend (in het huis dat nadien bewoond werd door beenhouwer Van Praet). Deze onderontvangerij, waaraan een paar bestellers, zoals J. Moerman en Tegethoff vader en zonen, verbonden waren, verzekerde geldelijke bewerkingen, alsook telegraaf en telefoon. Ze was beheert door Dhr Declerck.

Nog voor de eerste wereldoorlog, werd een ontvangerij geopend, hoek Poststraat-Zeelaan (zie hieronder) . De eerste postmeester, was Dhr Leon Raekelboom.

In 1930 werden de telegraaf en telefoondiensten in een afzonderlijk lokaal ondergebracht, eerst op de Markt, verder in de Bonzellaan en in de Sloepenlaan, om terug op de Markt een nieuw gebouw te betrekken.

Het gebouw hoek Poststraat-Zeelaan werd in 1986 gesloopt.

Het nieuw postkantoor, geopend in september 1980, bevind zich in de Lindelaan.

Het postkantoor, hoek Poststraat-Zeelaan, thans nieuw gebouw waarin o.a. Christelijke Mutualiteit

Het oud postkantoor, er tegenover "Au Petit Bazar", vervangen door een appartementsgebouw, op de achtergrond, hotel des Arcades, ook verdwenen !