Zesweg archeologie

Plaatsingsdatum: 10-jul-2011 13:12:29

Voor het begin van de bouw van de 'Tuin van Woezik' is er een archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij zijn diverse begravingen en aanwijzingen daarvoor aangetroffen. Hieronder was een urn met crematieresten uit de (midden) ijzertijd (800-50 v.Chr.). Een tweede graf bestond uit een concentratie van verbrand botmateriaal. Nader onderzoek van deze vondsten is nog niet gedaan. Op het terrrein is ook een spoor aangetroffen van 38 meter lang en met twee parallel lopende baantjes van ieder 38 cm breed. Het kunnen spitsporen van een greppel zijn.

[bron: Nieuwsbrief Vrienden Kasteel Museum]