Van Wijkwethouder naar wethouder Leefbaarheid

College heeft met de wethouder leefbaarheid een aanspreekpunt voor wijken en buurten

De gemeente Wijchen werkte met zogeheten wijkwethouders.

Iedere Wijchense wethouder (en de burgemeester) had tussen 2007- 2015 zijn eigen wijk of kern toegewezen gekregen.

In het huidige College een wethouder voor leefbaarheid voor heel Wijchen: Wethouder Paul Loermans.

Wat doet de wethouder leefbaarheid?

De wijkwethouder heeft een signaalfunctie. Hij wil door regelmatig te praten met de leefbaarheidsgroep en individuele bewoners horen en zien wat er in de wijk leeft. Hoe mensen zich in hun buurt voelen. Welke problemen zij ervaren. Hoe hun wijk eventueel verbeterd kan worden. Welke dingen er georganiseerd worden. De signalen die hij vanuit de buurt opvangt bespreekt hij vervolgens binnen het college met zijn collega-bestuurders.

Wat doet de wethouder leefbaarheid niet?

- Inhoudelijke besluiten nemen of bestuurlijke toezeggingen doen (bijvoorbeeld over verkeersmaatregelen, jeugdoverlast, onderwijs of woningbouwprojecten in de wijk).

- Ingaan op onderwerpen of individuele problemen die niets te maken hebben met het wonen in de wijk zelf (bijvoorbeeld vragen over sociale uitkeringen, subsidiebeleid of gemeentelijke belastingen).

- Praktische problemen oplossen waarvoor u rechtstreeks bij het wijkbeheer moet zijn (overhangend groen, losliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen).

Wijkcontactadviseur

De wijkcontactadviseur adviseert en ondersteunt de wijkwethouder. Ook coördineert zij in veel gevallen de contacten tussen de wijkwethouder en de bewoners. De wijkcontactadviseur voor de Woezik is Annemiek Nass. U kunt uw vragen, adviezen of gesignaleerde problemen mailen naar a.nass@drutenwijchen.nl, of bellen naar 024 - 751 7150. Zij brengt u desgewenst in contact met de wethouder.

Contact

U kunt als bewoner met vragen, adviezen of gesignaleerde problemen in uw wijk heel eenvoudig contact opnemen met uw wethouder leefbaarheid. U doet dat door hem een e-mail te sturen. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie terug. Het e-mail adres is: p.loermans@wijchen.nl

Een brief schrijven kan natuurlijk ook. U schrijft deze naar de: gemeente Wijchen, ter attentie van de wethouder, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

Wat ging er aan vooraf?

Al in 2006 ging het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Wijchen aan de slag. De bestuurders hadden een belangrijk doel voor ogen: de afstand tussen hen en u verkleinen. En daarmee de betrokkenheid tussen bewoners en het college vergroten. En dat doe je niet door in je werkkamer op het gemeentehuis te blijven zitten en op afstand belangrijke besluiten te nemen. Nee, dat doe je door geregeld zelf de wijken in te gaan, je oor te luister te leggen, meningen te peilen en advies aan de wijkbewoners te vragen. Natuurlijk bestaan er in Wijchen al diverse overlegvormen tussen bewoners en de gemeente. Zo hebben alle wijken en kernen in de gemeente leefbaarheidscoördinatoren en wijkbeheerders. De diverse leefbaarheidsgroepen behartigen bovendien sinds jaar en dag de belangen van de bewoners. De wijkbeheerders en de leefbaarheidsgroepen blijven gewoon bestaan. De functie van leefbaarheidcoördinator verdwijnt. Deze coördinatoren heten vanaf nu wijkcontactadviseurs. Zij zullen hun wijkwethouders in de toekomst adviseren over wijkcontacten. Ook gaan zij hen ondersteunen en faciliteren. De wethouder leefbaarheid heeft de rol van aanspreekpunt voor de wijk.

Wethouder Leefbaarheid, Paul Loermans