Convenant

De Convenant regelt welke positie Leefbaarheidsgroepen innemen in de Gemeente Wijchen

  • In veel wijken en dorpen van Wijchen zijn Leefbaarheidgroepen actief. Eens per half jaar komen ze samen in het zogenoemde Platform. De Leefbaarheidsgroepen werken met de Gemeente op basis van een Convenant. U kunt doorklikken naar de volledige tekst van de oorspronkelijke Convenant, de Uitwerking Convenant en de meest recente Convenant.Convenant 2006

  • Uitwerking 1998

  • Convenant 1995