Leefbaarheidsgroep Woezik

De Leefbaarheidsgroep Woezik zet zich in voor de collectieve belangen van de bewoners van Woezik, waaronder Veenhof, Saltshof en Hofsedam. De groep is aanspreekpunt voor de bewoners en gesprekspartner van de wijk met de gemeente.

Waar is de Leefbaarheidsgroep mee bezig? Met het functioneren van de wijk in brede zin. Voorbeelden zijn:

  • De toekomst van Woezik. De leefbaarheidsgroep is een van de sturende partijen in de discussies omtrent het creëren van een goede leefomgeving in de Woezik. Veel bouwprojecten hebben hier impact op en daar willen wij onze duidelijk mening inbrengen.

  • Verkeer in de wijk. Toezicht op uitvoering bouw en aanleg wegen (signaleren knelpunten, voorkomen overlast). Verkeersveiligheid (o.a maatregelen tegen snelheidsduivels; veiliger oversteekplaatsen zoals Rotonde Schoenaker en Woeziksestraat).

  • Openbare veiligheid (verlichting, fietsstroken, etc.). Daartoe heeft de Leefbaarheidsgroep een aparte Verkeerscommissie ingesteld.

  • Sociale veiligheid (o.a. problematiek rond jongeren in de wijk).

  • Wijkvoorzieningen (brievenbussen, bushaltes, winkels), inrichting en gebruik van speelvoorzieningen.

  • Veiligheid in en rond het huis (voorlichtingsavonden inbraakpreventie, i.s.m. onder andere de politie).

  • Contacten met school en verenigingen in Woezik, voor een versterking van samenwerking.

  • Kunst in de wijk, zoals het kunstwerk in de middencirkel van Saltshof.

  • Een uitgebreid leefbaarheidsonderzoek, en beleidvisie, binnenkort opgevolgd door het mede opzetten van een wijkontwikkelingsplan.

  • Regelmatig overleg met de Gemeente Wijchen over allerlei zaken die spelen in Woezik.

  • Periodiek overleg met andere Leefbaarheidsgroepen in het daartoe opgerichte Platform.Tussen de gezamenlijke Leefbaarheidsgroepen en de Gemeente is een Convenant overeengekomen waarin is afgebakend waar en hoe de Leefbaarheidsgroepen een functie hebben.

De leefbaarheidgroep houdt zich bezig met wijkbelangen, niet met individuele belangen. De leefbaarheidsgroep is geen recreatieve vereniging, daartoe is er in Woezik o.a. de Paschalisvereniging en Stichting Jeugdbelangen en de vele sportverenigingen.

De Leefbaarheidsgroep heeft als doel dat Woezik een gemeenschap is en blijft waarin mensen prettig wonen en leven.