Gelderlander mei 2007

(uit De Gelderlander, 15 mei 2007)

Middeleeuwse weg door sportpark

door Peter Deurloo

De karrensporen zijn nog goed te zien. Ze markeren de doorgaande weg die er vanaf de middeleeuwen tot (waarschijnlijk) in de negentiende eeuw liep over wat nu het sportpark Woezik is.

Eeuwen later duiken de geulen op alsof de karren er pas nog reden en hun sleuven in de bodem trokken. Roestbruine strepen in het gele zand. De sporen liggen in het verlengde van de Suikerbergseweg. Archeologen graven in Woezik voor de bouwers uit van de brede school en het vernieuwde sportpark. Ze hebben maar weinig tijd. In vijf weken moet duidelijk zijn wat er zich onder de grond bevindt waar eerst de klinkers van de parkeerplaats lagen. De wenkbrauwen gaan dan ook verbaasd omhoog als de gravers horen dat volgens de gemeente door hun werkzaamheden de brede school een half jaar later opengaat dan gepland. Er zijn namelijk geen vertragingen opgetreden. Het graafwerk heeft tot nu toe naast de weg bewoningssporen van gehuchten uit de twaalfde eeuw opgeleverd. Die zijn ook aangetroffen onder de voetbalvelden. Daar gaan de graafmachines echter maar zeer ondiep te werk. Vandaar dat er daar niet echt wordt opgegraven door de archeologen. Ze houden alleen in de gaten of er bij de verwijdering van de deklaag interessante sporen tevoorschijn komen. Daarna gaat er een flinke laag zand overheen waarna er kunstgras wordt gelegd. Kiki van der Heijst graaft onder de voormalige parkeerplaats op de plek waar het schoolgebouw komt te staan. "Het is hier moeilijk opereren door de riolering en de kabels die er liggen en waar we omheen moeten werken." Mede daardoor zijn er nog geen complete plattegronden van middeleeuwse gebouwen op de tekentafel verschenen. De vroegste middeleeuwse sporen die ze vond, dateren uit de Karolingische tijd (achtste tot tiende eeuw). In een al afgewerkte opgravingsput, een stukje verderop, vond ze crematiegraven uit de ijzertijd (vanaf 800 voor Christus tot de Romeinen). Het zijn kuiltjes met daarin de crematieresten zonder omhulsel zoals een pot. Op een verdwaalde munt na is er nog geen Romeins materiaal gevonden. In de buurt zijn in het verleden sporen uit die tijd aangetroffen. Wel werd er verspreid over het opgravingsterrein veel vuursteen gevonden uit de steentijd. Dat betekent dat Woezik al duizenden jaren voor Christus een plek was waar mensen vertoefden.