Sportpark Woezik

Sinds 2009 is het Sportpak Woezik geheel vernieuwd. Geschiedenis:Het Sportpark Woezik was al jarenlang toe aan herinrichting. Het verkeer van en naar het Sportpark was sinds de bouw van Saltshof een groot probleem en gaf veel overlast. Het sportpark werd de lokatie voor de noodgebouwen van de Paschalisschool en er wordt nieuwbouw voor de school gepland. Daarnaast speelde de ontwikkeling van de 'Brede School' waarbij voorzieningen meer in samenhang moeten gaan functioneren. Jarenlange discussies, tegengestelde belangen en andere gemeentelijke prioriteiten zorgden ervoor dat men er, ondanks dure onderzoeksrapporten van derden, niet uitkwam. Voor (deel) problemen werden oplossingen verzonnen die elders weer problemen gaven. De leefbaarheidsgroep heeft eind 2004, begin 2005 door opnieuw vanuit het geheel naar de problematiek te kijken een nieuw plan gemaakt dat bleek te kunnen rekenen op brede steun vanuit alle belanghebbenden in de Woezik, en daarna ook van het College en de Gemeenteraad. In 2006 wordt concreet gestart met de herinrichting die in 2008 moet zijn voltooid. Er is voorzien in een centraal gebouw met een dependance van de school, een clubhuis voor de voetbalclub en een sportzaal, naast herinrichting van de sportvelden en de parkeervoorzieningen en ontlasting van het wijkverkeer. In combinatie met bestaande voorzieningen zoals het Paschalishonk is het de gedachte dat hiermee de fysieke basis wordt gelegd voor het goed kunnen functioneren van de Brede School. Al decennia lang is er een goede sportzaal in de Woezik nodig. Het primitieve gymzaaltje achter de supermarkt voldeed al jarenlang niet meer en moest een keer verdwijnen. Sindsdien moesten de kinderen van de Paschalisschool buiten de wijk hun gymlessen krijgen. Met de herinrichting van het sportpark kwam er 2009 eindelijk een sportzaal, voor de school, maar ook voor andere verenigingen.