Hofsedam

De nieuwste wijk van Woezik is de Hofsedam. Aan de Weegbree, de Elzenweg, de Hofsedam en de Zesweg is een buurtje ontstaan met woningen in de dertiger jaren stijl. In het stuk ertussen is een buurtje met huizen in de vijftiger jaren stijl. Richting spoor zijn op grote kavels huizen met kleine bedrijven gerealiseerd.

Maar zo nieuw is de Hofsedam natuurlijk niet. Hier lag immers vroeger de kern van Woezikrot. De sfeer van vroeger vind je vooral langs de Zesweg en de Sleedoornweg.