Bedrijven

Landbouw

Door de eeuwen heen was de landbouw de belangrijkste economische activiteit in en rond Woezik. De hogere delen werden gebruikt voor veeteelt en akkerbouw (denk ook aan asperges), de lagere polderdelen vanwege de hoge waterstanden vooral voor veeteelt. De boerderijen stonden op de hogere delen (denk ook aan Wezel). In en rond Woezik is de rol van de landbouw sterk teruggedrongen, enerzijds door de oprukkende woningbouw en industrie, anderzijds door de schaalvergroting en daarmee samenhangende regelgeving. Hierdoor zijn er nog enkele grotere landbouwbedrijven ten noorden van Woezik in het Woezikseveld en richting Leur. Het gebied langs de Woeziksestraat is bestemd tot behoudend groen met nog enkele in stand gehouden landbouwbedrijven. Het verdere groen wordt gebruikt door particulieren die hobbymatig landbouwhuisdieren houden (ook paarden) Industrie

Waar vroeger de molenaar, smid, en kolenboer als de voorlopers van de industrie een boterham verdienden, is in de Woezik in de jaren ´70 het Zesweggebied ontwikkeld tot daadwerkelijk groot industriegebied. Er is een zeer grote diversiteit aan bedrijven, waar vooral eenmansbedrijven en middelgrote ondernemingen zich hebben gevestigd. Na 1990 kwam het grootschalige Bijsterhuizen opzetten, met megahallen die binnen het KAN-verband moeten voorzien in werkgelegenheid. In fasen wil men dit tot aan de Schoenaker en A326 bebouwen. Om toch een min of meer groene buffer te behouden is het Landschapspark Woezik ingesteld.Aan de Woezikse kant van de A326 is kleinschaliger industrie (bedrijf met woning) voorzien. Recent is het laatste stuk tussen Hofsedam en Gagelvenseweg met kleine industrie aan de Kelvinstraat gevuld. Dienstensector

Woezik heeft door de ontwikkeling van zijn eigen gemeenschap ook meerdere bedrijven erbij gekregen die ten dienste staan van de inwoners en bedrijven. Denk niet alleen aan de winkels in het centrum, maar ook de vele bedrijven aan huis, de diverse vooral administratief actieve bedrijven in het kantorencomplex aan de Schoenaker, en zelfs de Weegbree, het verpleeghuis. Al deze activiteiten dragen bij aan een evenwichtige samenhang van werk en voorzieningen en verzorging in en rond de leefgemeenschap Woezik Transformatie

Hoewel er met aandacht ruimtelijk functionele structuren zijn opgezet, o.a. Bijsterhuizen, zien we een overweldigende transformatie van het buitengebied. De mensen leefden tot voor kort in een ruime, agrarische omgeving met vergezichten. Binnen één generatie is de landbouw vrijwel verdwenen en de ruimte opgevuld met bedrijven. De bedrijven creëren werkgelegenheid en economische groei die heel Wijchen en ook de Woezik ten goede komt. Anderzijds betekenden ze een aantasting van het landschap en van het milieu en risico´s voor de veiligheid (denk aan een bedrijf als Metron of de lpg-installaties van de tankstations). Voor de bedrijven geldt dat duidelijke (=eenduidige) regelgeving vanuit de overheid een must is om verantwoord te kunnen produceren en ontwikkelen. Een voortdurende frustratie zijn de contradicties in de regels en de bureaucratie die samenhangt met het overheidsbeleid.

De ondernemers in het bedrijfsleven hebben onderling goede contacten.

De wisselwerking tussen ondernemers en inwoners is niet alleen zakelijk van belang, maar ook evident waar het betreft de opzet van activiteiten. Aan de voetbalvereniging SC Sportclub Woezik is een businessclub verbonden met een 40-tal ondernemers. Zij dragen de voetballers in Woezik een warm hart toe, en zetten zich ook incidenteel in voor de gemeenschap in Woezik. Zo wordt onder andere het evenement "Woezik op Stelten", welke door enkele ondernemers was georganiseerd, mede door de businessclub ondersteund.